Vláda schválila zmeny v Trestnom zákone

SlovenskoSpravodajstvo

Súvisia s konzultáciami s Európskou komisiou.

Vláda na dnešnom rokovaní odobrila návrh zmien v Trestnom zákone, ktorý berie do úvahy výsledky konzultácií s Európskou komisiou (EK). Ide tiež o úpravu trestných sadzieb pri niektorých trestných činoch. Kabinet navrhol prerokovanie novely v skrátenom legislatívnom konaní.

Pri trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ sa navrhuje obligatórny trest odňatia slobody uplatňovať v prípade, ak horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody bude prevyšovať šesť rokov. Podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska sa navrhované zmeny týkajú ustanovení súvisiacich s ochranou finančných záujmov EÚ.

„Tieto zmeny sme v zásade navrhli upraviť po konzultácii s Európskou komisiou, aby sme eliminovali už vopred akékoľvek možnosti napádania Slovenskej republiky aj zo strany našej opozície aj z iných strán,“ vyjadril sa Susko po stredajšom (10.7.) rokovaní vlády.

Foto
Kabinet navrhol prerokovanie novely v skrátenom legislatívnom konaní / TASR

V pláne je tiež schváliť novelizovanú legislatívu ešte pred nadobudnutím účinnosti nálezu Ústavného súdu SR v prípade novely trestných kódexov. Podpredsedu Národnej rady SR Petra Žigu tak požiada o zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu.

„Vzhľadom na zmeny a doplnenia Trestného zákona týkajúce sa ochrany finančných záujmov Európskej únie sa navrhuje do Trestného zákona zaviesť výslovnú právnu úpravu pojmového vymedzenia finančných záujmov Európskej únie,“ uviedol rezort spravodlivosti v legislatívnom návrhu.

V rámci trestných činov marenie výkonu správy daní, nepriama korupcia a prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody sa navrhuje zosúladiť sadzby trestu odňatia slobody s požiadavkami plynúcimi z príslušnej smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

„Na tento účel sa primerane upravujú sadzby trestu odňatia slobody,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Do Trestného zákona sa zavádza tiež úprava posudzovania vplyvov novej zákonnej úpravy, ktorou dochádza k skráteniu premlčacích dôb v prípadoch, ak pred zmenou zákona došlo k prerušeniu plynutia premlčacej doby pri trestných činoch, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ. Podľa vlády by novela Trestného zákona mala byť účinná dňom vyhlásenia.

 

Zdroj: TASR

Komentáre