Vláda stiahla návrh riešení životných situácii nezosobášených párov

SlovenskoSpravodajstvo

Podľa nej nie je riešením pre LGBTI+ komunitu.

Vláda stiahla z parlamentu návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení, ktorý mal riešiť životné situácie nezosobášených párov. Vládny kabinet rozhodol, že návrh nie je adekvátnym a plnohodnotným riešením pre LGBTI+ komunitu.

„Z pohľadu občianskej spoločnosti a jej reakcií v rámci legislatívneho procesu nesie problematika fiduciárneho vyhlásenia náboj kontroverzie, pretože na jednej strane zaznievajú hlasy, že ide o nedostatočnú právnu reguláciu, a na strane druhej je fiduciárne vyhlásenie spochybňované z dôvodu relativizácie rodinnoprávnych vzťahov,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti s tým, že to nepovedie k akceptovaniu právnej úpravy.

Foto
Vláda stihala návrh z parlamentu / TASR

Rezort poukázal aj na nie úplne vhodnú komunikačnú stratégiu predchádzajúcej vlády a vedenia rezortu spravodlivosti, ktoré fiduciárne vyhlásenie prezentovali práve ako vhodné riešenie aj pre páry rovnakého pohlavia.

Ministerstvo dodalo, že nespochybňuje dobrý úmysel a ideové východiská vyhlásenia. Nazdáva sa však, že téma si vyžaduje komplexnejší prístup.

Poslanci parlamentu posunuli zákon do druhého čítania. Podľa neho by navzájom blízke osoby vrátane nezosobášených párov rovnakého pohlavia mohli jednoduchšie riešiť spoločné životné situácie. Týkal sa vzájomného zastupovania, správy dedičstva, zdravotnej starostlivosti i ochrany maloletých.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre