Vnútroblok na Ulici 17. novembra v Prešove sa premenil na oddychovú zónu

PrešovSpravodajstvo

Jeho súčasťou je aj oplotené detské ihrisko.

Prešovská samospráva pokračuje s revitalizáciou vnútroblokov. Verejné priestranstvo na Ulici 17. novembra č.126 – 130 sa premenilo na oddychovú zónu, ktorú môžu využívať obyvatelia tejto lokality.

„Vnútroblok na Ul. 17. novembra patrí k najstarším v Prešove. Bytová výstavba je tu datovaná do roku 1960, a navyše sme blízko historického centra, preto si už aj tento priestor zaslúžil nový a modernejší vzhľad. Teším sa, že tu vznikli možnosti na trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie. Deti sa môžu hrať na nových hojdačkách, mladí určite ocenia outdoor fitnes prvky a naši seniori si v príjemnom prostredí môžu dopriať oddych a príjemné posedenie,“ skonštatovala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Foto
Vo vnútrobloku sa nachádza outdoorové fitnes ihrisko / Mesto Prešov

Cieľom projektu je skvalitniť bývanie a životné prostredie, zvýšiť bezpečnosť občanov a vytvoriť podmienky na hranie pre deti. Nová zelená zóna slúži na oddych pre všetky vekové kategórie. Súčasťou zrevitalizovaného vnútrobloku je oplotené detské ihrisko s hojdačkou, trampolínou a lanovým kolotočom. Zároveň sa tam nachádza outdoorové fitnes ihrisko.

Vo vnútrobloku, ktorý prepájajú nové dláždené chodníky, pribudli aj stojiská pre smetné nádoby a lavičky. Vodiči majú k dispozícii 57 parkovacích miest. Ich vytvorenie spolu so stojiskami na kontajnery bolo vyčíslené na viac ako 81-tisíc eur. Túto časť projektu financovalo mesto Prešov z vlastných zdrojov.

Vytvorenie detského a fitnes ihriska so zeleňou bolo financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, na základe schváleného projektu Revitalizácia vnútrobloku Ul. 17 novembra 126 – 130. Táto časť projektu bola vyčíslená na vyše 90-tisíc eur.

Komentáre