Vo Vihorlatskom múzeu v Humennom sa prezentuje tisícka kraslíc z piatich krajín

VýchodKultúra

Cieľom je podpora tradície.

Takmer 1050 kraslíc zo Slovenska, Česka, Ukrajiny, Poľska a Maďarska je vystavených vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. V rámci 31. ročníka súťaže a výstavy kraslíc Karpatská kraslica 2023 boli doplnené aj kolekcie zbierkového fondu múzea dokumentujúce vývoj tradície krasličiarstva v karpatskej oblasti od minulého storočia.

Cieľom medzinárodnej súťaže a výstavy je podpora tradície krasličiarstva ako významného prvku kultúrneho dedičstva regiónu. Snahou múzea je zároveň vyhľadávať tvorcov kraslíc a vytvárať priestor na tvorivú konfrontáciu, štúdium tradičnej kultúry či rozvoj tvorivosti a technickej zdatnosti.

Foto
Odborná porota udelila päť ocenení jednotlivým autorom / facebook.com/muzeumhumenne

Čestným hosťom podujatia je Múzeum kraslíc v ukrajinskom meste Kolomyja, ktoré je svojím zameraním vedeckého skúmania a prezentácie krasličiarstva jediné na svete.

„V situácii, v ktorej sa súčasná Ukrajina nachádza, chceme takto umožniť našim dlhoročným partnerom prezentovať svoje jedinečné kultúrne bohatstvo na Slovensku,“ uviedla Jana Fedičová z múzea. 

V rámci vyhodnotenia súťaže, v ktorej odborná porota udelila päť ocenení jednotlivým autorom, bolo sprievodným programom aj otvorenie výstavy obrazov ukrajinských maliarov pod názvom Pozvanie v spolupráci s Andrej Smolak Gallery Snina a workshop tvorby kraslíc s ukrajinskými partnermi.

V dňoch 2. a 3. apríla sa v rámci výstavy na pôde múzea uskutoční Veľkonočný jarmok kraslíc a v priebehu trvania výstavy cyklus tvorivých dielní krasličiarstva pre školy. Výstava je verejnosti prístupná do 30. apríla.

 

Zdroj: SITA

Komentáre