Vo vnútrobloku na Exnárovej ulici v Prešove vzniklo 116 parkovacích miest

PrešovSpravodajstvo

Projekt bol vyčíslený na vyše 145-tisíc eur.

Na prešovskom sídlisku Sekčov pribudli nové parkovacie miesta, konkrétne vo vnútrobloku na Exnárovej ulici. Úpravou a dostavbou priestranstva sa tam vojde ďalších 116 vozidiel. Päť parkovacích miest je vyhradených pre imobilných, pričom sú súčasťou troch odstavných plôch. Zároveň došlo k úprave miestnych obslužných komunikácií v celkovej dĺžke viac ako 105 metrov a tiež 16 metrov chodníkov pre chodcov. Súčasťou projektu bolo aj kompletné vodorovné a zvislé dopravné značenie.

Foto
Na Sekčove pribudli nové parkovacie miesta / Mesto Prešov

Nové parkovacie miesta sú prepojené s existujúcou miestnou komunikáciou na Exnárovej ulici a okolitými chodníkmi. Takýmto spôsobom boli vytvorené lepšie podmienky pre bezpečné a pohodlné parkovanie vo vnútrobloku. Odvodnenie sa zabezpečilo existujúcimi vpustami či vsakovaním do okolitých zelených plôch.

„Vo vnútrobloku bol odstránený pôvodný povrch z liateho asfaltu, ktorý bol nahradený asfaltovým betónom vrátane ďalších spodných vrstiev zo štrkodrviny, obaľovaného kameniva a cementom stmelenej zmesi. Bočnú oporu odstavných plôch tvorí betónový obrubník uložený do betónového lôžka. V miestach bezbariérového kríženia vjazdu na odstavnú plochu a existujúceho chodníka bola osadená betónová dlažba pre nevidiacich,“ uviedol hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek s tým, že projekt bol vyčíslený na vyše 145-tisíc eur.

Komentáre