Vo vzorkách vody zo studní v okolí Slanej našli hygienici mangán aj železo

VýchodSpravodajstvo

Skúmala sa aj prítomnosť arzénu, niklu či síranov.

Hygienici opakovanie odobrali vzorky vôd z 20 studní v okolí znečistenej rieky Slaná v okrese Rožňava. V niektorých z nich zistili prekročenie hodnôt mangánu či železa.

Požiadavkám na kvalitu pitnej vody pre mangán nevyhoveli dve vzorky v tých istých odberných miestach, kde prekročenie limitu zistili aj koncom apríla až začiatkom mája. Ide o obce Plešivec a Čoltovo v okrese Rožňava.

„Predpokladáme, že ide o vplyv geologického podložia - v daných lokalitách totiž v súvislosti s podložím evidujeme zvýšené hodnoty mangánu dlhodobo,“ uviedol Jozef Varga, poverený riadením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave.

V piatich vzorkách odobratých z lokalít Brzotín, Bohúňovo a Čoltovo zistili hygienici prekročenie hodnoty železa. Koncentrácia železa sa v nich pohybuje od 0,24 do 0,45 miligramu na liter.

„Takéto prekročenie limitnej hodnoty železa možno z odborného hľadiska považovať za zdravotne nevýznamné,“ tvrdí Varga.

Foto
V niektorých vzorkách zistili hygienici prekročenie hodnôt mangánu či železa / TASR

Ak ide o železo z geologického podložia a nedochádza k ovplyvneniu senzorických vlastností vody, je prípustné prekročenie koncentrácie železa do 0,50 miligramu na liter. Varga uviedol, že RÚVZ odobral opakovane vzorky vôd 26. júla. Okrem mangánu a železa sa skúmali aj vzorky v ukazovateľoch arzén, nikel, sírany, teplota a reakcia vody:

„Prekročenie najvyšších medzných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov arzén a nikel a medzných hodnôt ukazovateľov síranov a reakcia vody nebolo zistené ani v jednej vzorke odobratej z 26. júla.“

V dvoch vzorkách v lokalite Brzotín namerali o jednu až dve stotiny nižšie hodnoty reakcie vody, ako je dolná hranica limitných hodnôt. To možno podľa Vargu považovať za nevýznamné.

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane. Pre okresy, cez ktoré rieka preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia.

 

Zdroj: TASR

Komentáre