Vodiči v Starej Ľubovni môžu využívať novovybudovaný juhovýchodný obchvat

VýchodSpravodajstvo

Výstavba trvala sedem mesiacov a bola vyčíslená na 2,35 milióna eur.

V Starej Ľubovni sa dnes (7.11.) uskutočnilo slávnostné otvorenie juhovýchodného obchvatu. Jeho výstavba trvala sedem mesiacov a bola vyčíslená na 2,35 milióna eur, pričom išlo o združenú investíciu krajskej a mestskej samosprávy. Ako skonštatoval primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko, obyvatelia na obchvat čakali dvadsať rokov: „Bolo to hlavne preto, že sa doteraz nenašli finančné prostriedky na realizáciu, bolo náročné aj majetkovo-právne vyrovnanie.“

Prešovský kraj na tento projekt vyčlenil 1,35 milióna eur, zvyšný jeden milión eur financovalo mesto z úveru. V rámci výstavby obchvatu došlo aj k modernizácii cesty III/3120. Obchvat by mal výrazne znížiť dopravné zaťaženia v historickom centre mesta, eliminovať nehodovosť a zlepšiť bezpečnosť dopravy nielen pre motoristickú verejnosť, ale aj pre peších a cyklistov. Nová cesta bude mať pozitívny dopad aj na rozvoj cestovného ruchu a zvýšenie atraktivity mesta, čo potvrdil aj Tomko: „Dopravná situácia bola neudržateľná, takže sme boli nútení ísť do toho, aj keď sa nám na projekt nepodarilo získať zdroje z eurofondov. Táto cesta je určite pridanou hodnotou nielen pre našich obyvateľov, ale aj pre ľudí z okolitých obcí.“

Foto
Juhovýchodný obchvat v Starej Ľubovni / TASR

Obchvat mieria približne 929 metrov, pričom ide o predĺženie cesty III/3146, ktorou sa odkloní doprava motorových vozidiel z centra mesta smerom z obcí Jakubany a Nová Ľubovňa cez ulicu Levočská v Starej Ľubovni. Obyvatelia okolitých obcí sa tak priamo napoja na cestu I/68 na trase Stará Ľubovňa – Sabinov – Prešov. Vodiči si tak skrátia jazdu približne o dva kilometre a zároveň ušetria viac ako desať minút času. „Niekedy je dôležité, aby miestna a regionálna samospráva spojila sily, som rád, že sme našli s pánom primátorom spoločnú reč a táto cesta je na svete. Toto má byť pozitívny príklad aj pre iné miestne samosprávy,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Výstavba obchvatu začala na jar. Súčasne so stavebnými prácami sa zrealizovala aj prekládka inžinierskych sietí. Jednou z dominánt stavby je mostný objekt, ktorý premosťuje potok Jakubianka. Súčasťou diela bola aj modernizácia cesty III/3120 v celkovej dĺžke 1530 metrov a jej rekonštrukcia až k mostnému objektu pred vstupom do centra mesta. Dôvodom bolo značné poškodenie vrchného asfaltového krytu vozovky a plynulosť napojenia križovatky na cestu III/3120 v smere do mesta. To si vyžiadalo vyššie náklady a časové predĺženie realizácie diela.

„Keď som bol na jednotlivých výjazdových rokovaniach so zástupcami miest a obcí, tak všetci sa viac-menej zhodli, že to, čo ich najviac trápi, sú cesty. Mňa teší, že sa nám darí v závere roka finišovať s prácami na viacerých úsekoch. Zhruba 20 miliónov eur sme dali do rozširovania ciest a ďalších približne 27 miliónov eur šlo na majetkovo-právne vyrovnanie, kúpu novej techniky, vybudovanie nových a opravy starých ciest,“ uzavrel Majerský.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre