Vodiči za používanie mobilu za volantom zaplatia viac

SlovenskoSpravodajstvo

Novela zákona prináša viaceré zmeny.

V prvú adventnú nedeľu (1.12.) nadobudla účinnosť novela zákona o cestnej premávke. Tá okrem iného zavádza aj zdvojnásobnenie pokút za používanie mobilov a podobných zariadení za volantom. Horná hranica sa zvýšila z 50 eur na 100 eur v blokovom konaní a zo 100 eur na 200 eur v riadnom konaní. Naďalej ostáva povolené telefonovanie s pomocou handsfree. Zakázané však je držanie mobilu v ruke, pričom pravidlo sa vzťahuje aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo podobné zariadenia.

V rámci novely zákona sa zmenili aj podmienky parkovania na chodníku. Po novom sa môže parkovať na chodníku len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde len o zaparkovanie na chodníku, ktorý je primknutý (susedí) s cestou. Cyklisti nad 15 rokov nemusia po novom nosiť prilbu mimo obce, ale mladším cyklistom táto povinnosť ostala. Rovnako je naďalej povinné nosiť na bicykli reflexné prvky. Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom je po novom výslovne zaradená do kategórie vodičov nemotorových vozidiel a nie medzi chodcov.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

V súvislosti s pokutami sa má zlepšiť vymožiteľnosť sankcií v rámci objektívnej zodpovednosti na základe zisteného evidenčného čísla vozidla (EČV). V prípade, ak nebude uhradená pokuta uložená v rámci objektívnej zodpovednosti a policajt zastaví dané vozidlo na ceste, môže zadržať doklady od vozidla a tabuľky s EČV. Vodič v takom prípade môže viesť iné vozidlo, zadržané auto ostane ako nepriama zábezpeka zaplatenia sankcie. Doklady a tabuľka sa vrátia majiteľovi po jej zaplatení.

Zároveň sa zavádza nový druh sankčného konania, a to blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla. Ak napríklad radar zachytil EČV vozidla, ktoré prekročilo rýchlosť, ale nepodarilo sa zistiť majiteľa, policajt môže udeliť pokutu vodičovi či držiteľovi auta priamo na ceste, ak s tým vodič bude súhlasiť. Ak nie, bude musieť zložiť peňažnú kauciu vo výške pokuty. Tá sa po uložení riadnej pokuty vodičovi vráti, v opačnom prípade prepadne v prospech štátu. Ak kaucia alebo bloková pokuta nebude zaplatená priamo na mieste, policajt je oprávnený zadržať doklady od vozidla a tabuľku s EČV až do jej zaplatenia.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre