Voliči so zdravotnými problémami môžu požiadať o prenosnú schránku

SlovenskoArchívParlamentné voľby 2020

V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí.

Posledný februárový deň sa bude na Slovensku niesť vo volebnom duchu. Parlamentné voľby 2020 pripadajú na 29. február. Litera zákona myslí aj na občanov, ktorí pre závažné, najmä zdravotné dôvody nemôžu prísť voliť do volebnej miestnosti. Zo zákona o podmienkach výkonu volebného práva vyplýva, že môžu požiadať, aby im priniesli prenosnú volebnú schránku. Požiadať o ňu môžu aj občania v zdravotníckych a iných zariadeniach. 

Volič môže o prenosnú schránku požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec alebo okrskovú komisiu v deň konania volieb. Okrsková komisia v takomto prípade vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Vyslaní členovia komisie musia podľa zákona zabezpečiť zachovanie tajnosti hlasovania. Občana, ktorý takto hlasoval, podpísal prevzatie hlasovacieho lístka a obálky zapíšu do zoznamu.

„Ak tak volič nemôže urobiť alebo ak prevzatie hlasovacieho lístka a obálky odmietne podpísať, člen okrskovej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v zozname. Vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie vykonajú pri podpise voliča opatrenia na ochranu osobných údajov ostatných voličov zapísaných v zozname," vysvetľuje zákon. 

Foto
Ilustračná fotografia  / TASR

Volebný zákon myslí aj na ľudí, ktorí nemôžu upraviť hlasovací lístok sami pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nevedia čítať alebo písať. Umožňuje im, aby to za nich urobila iná osoba, ale nesmie to byť člen okrskovej volebnej komisie.

„Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb," dopĺňa ministerstvo vnútra.

Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre