Voľby starostu obce Hromoš sú neplatné

VýchodSpravodajstvo

Dôvodom je porušenie zákona.

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (NSS SR) rozhodol, že voľby starostu v obce Hromoš v okrese Stará Ľubovňa sú neplatné. Dôvodom je závažné porušenie zákona o podmienkach výkonu volebného práva, čo malo vplyv na výsledky volieb. Rozhodnutie je právoplatné.

„Volebnú žalobu podal neúspešný kandidát na starostu obce, ktorý v komunálnych voľbách v obci Hromoš získal 150 hlasov. Žalovaným je úspešný kandidát na starostu obce, ktorý získal v komunálnych voľbách 158 hlasov,“ uviedol hovorca súdu Michal Hajtol.

Neúspešný kandidát v žalobe argumentoval, že členovia volebnej komisie nehlasovali medzi sebou, ktorí členovia vykonajú voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej schránky u voličov požadujúcich takéto hlasovanie.

„Vzhľadom na uvedenú pochybnosť senát NSS SR ďalej skúmal priebeh hlasovania do prenosnej volebnej schránky, ako aj to, či nedochádzalo k neprípustnému ovplyvňovaniu výsledku hlasovania,“ doplnil Hajtol.

Foto
Pri voľbách bol porušený zákon (Ilustračná fotografia) / TASR

Žalobca tiež avizoval vážne narušenie priebehu volieb a porušenie volebného moratória, ktoré mohlo ovplyvniť rozhodovanie niektorých voličov. Kandidát mal byť počas hlasovania, po jeho skončení a v čase sčítavania hlasov opakovane prítomný vo volebnej miestnosti.

Tieto zásahy do volieb a hlasovanie do prenosnej schránky považuje súd za neprijateľný zásah do volieb zo strany kandidáta.

„Ten spolu s uvedenými porušeniami vytvára komplex porušení a zásahov do slobody volieb, ktorý je takej intenzity, že odôvodňuje vyhlásenie volieb za neplatné a ich zopakovanie,“ vysvetlil hovorca.

 

Zdroj: TASR

Komentáre