Volič môže odovzdať najviac štyri preferenčné krúžky

SlovenskoArchívParlamentné voľby 2023

V prípade chyby musí lístky vrátiť.

Slovákov čakajú v septembri parlamentné voľby. Volič v nich môže vložiť do obálky hlasovací lístok bez úprav. Môže tiež zakrúžkovať preferovaných kandidátov z listiny. Najviac však môže odovzdať štyri preferenčné krúžky.

Volič sa vo volebnej miestnosti preukáže občianskym preukazom. Okrsková volebná komisia mu vydá hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Každý volič sa musí následne odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, za tzv. plentu.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Pri hlasovaní si vyberie jeden lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol dať hlas. Ak volič zakrúžkuje viac ako štyroch kandidátov, hlas pre politický subjekt sa počíta, ale na prednostné hlasy sa nebude prihliadať. Po úprave lístka ho vloží do obálky, ktorú potom vhodí do volebnej schránky.

V prípade, že sa volič pomýli, musí lístky vrátiť a komisia mu vydá nové. Nepoužité alebo zle upravené lístky musí vložiť do zapečatenej schránky. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu hrozí pokuta 33 eur.

 

Zdroj: TASR

Komentáre