Volič môže požiadať obec o hlasovací preukaz

SlovenskoArchívParlamentné voľby 2020

Musí tak urobiť do 10. februára, resp. do 28. februára.

Ak volič bude v deň parlamentných volieb, teda 29. februára na Slovensku, ale mimo  trvalého pobytu, môže požiadať obec o hlasovací preukaz. Na základe žiadosti mu ho vydá a občan bude môcť odovzdať svoj hlas v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Zároveň sa bude musieť preukázať platným občianskym preukazom.

Na to, aby volič získal hlasovací preukaz, musí o jeho vydanie požiadať obec, a to buď zaslaním listu, alebo emailu na adresu obce. Musí tak urobiť do 10. februára. Zároveň je možné o vydanie hlasovacieho preukazu požiadať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, a to do 28. februára, teda deň pred voľbami.

Foto
Voľby s hlasovacím preukazom / TASR

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať údaje o voličovi. Ak občan požiada o preukaz listom alebo elektronicky, obec mu ho zašle na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, a to najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Preukaz bude zaslaný doporučenou zásielkou do vlastných rúk.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia 29. februára. O hlasy voličov sa uchádza 25 politických subjektov. Volič môže do obálky vložiť jeden hlasovací lístok bez úprav alebo na ňom zakrúžkovať preferovaných kandidátov z listiny danej strany. Najviac však môže odovzdať štyri preferenčné krúžky.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre