VVS hospodárila v minulom roku so ziskom

KošiceSpravodajstvo

Pokračovať chce aj v dlhopisovom programe.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) bola dosiahla v predošlom roku čistý zisk vyše 227-tisíc eur, pred zdanením to bolo takmer 857-tisíc eur. V roku 2022 pritom vodárne skončili v strate viac ako 2,4 milióna eur. O zlepšení informoval v pondelok (10.6.) na výročnom stretnutí akcionárov a valnom zhromaždení generálny riaditeľ VVS Stanislav Prcúch. VVS očakávala v roku 2023 stratu vo výške sedem miliónov eur, podľa vedenia vodárenskej spoločnosti sa tak hospodárenie podarilo zlepšiť o viac ako 7,8 milióna eur.

„Tento výsledok sa podarilo dosiahnuť kombináciou manažérskych opatrení a externých okolností – nečerpaním niektorých plánovaných nákladových položiek, vďaka pozitívnemu vývoju cien elektrickej energie na svetových burzách, čerpaním dotácií na energie poskytnutých Ministerstvom hospodárstva SR vo výške 1 423 847 eur a vytvorením rezerv na žiadosti za obdobie október až december 2023 vo výške 527 513 eur,“ uviedol riaditeľ VVS.

Foto
VVS chce pokračovať aj v dlhopisovom programe / TASR

Vodárne mali v roku 2023 výnosy v hodnote viac ako 128 miliónov eur, v porovnaní s rokom 2022 je to o 14,1 milióna eur viac. Najväčší podiel na výnosoch tvorili tržby za pitnú a odvedenú vodu, a to 85,8 %. Príjmy z neregulovaných činností tvorili 14,2 % výnosov VVS.

Náklady východoslovenských vodární dosiahli v minulom roku vyše 127,1 milióna eur. Išlo najmä mzdy a odvody, a druhou najväčšou nákladovou položkou boli odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. VVS zrealizovala v roku 2023 aj investičné práce, a to za takmer 25,7 milióna eur, čo je podľa vedenia vodární dvojnásobok oproti predošlým trom rokom. Vyše deväť miliónov eur VVS použila na opravy a údržbu majetku.

V tomto roku očakávajú vodárne celkové výnosy vo výške viac ako 123,2 milióna eur.

„Tento predpokladaný pokles vyplýva zo zníženia cien vodného a stočného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v septembri 2023,“ dodal riaditeľ VVS s tým, že chcú preto v tomto roku investovať vyše dvojnásobok oproti vlaňajšku.

Vodárne chcú pokračovať aj v dlhopisovom programe, akcionári schválili na ďalšie obdobie výkup vlastných akcií VVS za priemernú cenu 13,28 eura za kus.

 

Zdroj: TASR

Komentáre