Východ sa pripravuje na zavedenie celonárodného integrovaného cestovania

VýchodSpravodajstvo

Prinesie jednotný cestovný lístok.

O integrovanom systéme dopravy, ktorý by zjednodušil cestovanie na Slovensku, sa hovorí už dlhodobo. Aktuálne tento zámer skloňujú aj viaceré politické strany v rámci predvolebnej kampane. Ministerstvo dopravy pre Rádio Košice potvrdilo, že na príprave projektu integrovaného cestovania sa už pracuje.

„Zavedenie jednotného cestovného lístka na všetky druhy dopravy je míľnikom z Plánu obnovy a odolnosti SR a s jeho zavedením počítame v roku 2026. Prvým predpokladom jeho zavedenia bola zmena legislatívy. Zákon o verejnej osobnej doprave schválila NR SR ešte pred letom a je už aj podpísaný pani prezidentkou,“ uviedla Miriama Švikruhová z rezortu dopravy.

Ministerstvo upozorňuje, že rozdelenie kompetencií a zodpovednosti medzi vládu, kraje a miestne samosprávy spôsobuje nízku atraktivitu a neefektívnosť systému.

Na zavedenie jednotného cestovného lístka je z Plánu obnovy vyčlenených 26 miliónov eur. Momentálne prebiehajú konzultácie s poradenskou spoločnosťou a analýzy, na základe ktorých sa nastaví celý systém fungovania jednotného cestovného lístka, ceny či rozdelenie tržieb,“ doplnila Švikruhová.

Foto
Ilustračná fotografia / facebook.com/idsvychod

Integrácia dopravy už funguje na regionálnej úrovni vo viacerých župách, rovnako aj na východe. V Košickom a Prešovskom kraji sa zjednotili pravidlá v prímestskej doprave, tarifa, rozsah sociálnych zliav či infolinka na hlásenie problémov. Zároveň sa podľa Miroslavy Baranovej z IDS Východ pripravuje spustenie centrálneho dispečingu a informačného systému:

„Centrálny dispečing prinesie cestujúcim garantované prestupy, v prípade meškaní zaistí, aby nadväzné spoje na seba čakali. Vďaka tomuto projektu, ktorý je financovaný z IROP, bude možné v budúcnosti inštalovať elektronické informačné tabule na zastávkach, pretože budú maž k dispozícii úplné a korektné dáta z informačného systému IDS Východ, či efektívne poskytovať informácie cestujúcim prostredníctvom mobilných aplikácií.“

V jednotlivých regiónoch sú postupne vytvárané cestovné poriadky na princípoch taktovej dopravy. Zároveň sa pripravuje spustenie tarify v prímestskej doprave, ktorá umožní zavedenie nových druhov cestovných lístkov.

„Pribudnú predplatné časové lístky – denné, mesačné, štvrťročné, polročné a ročné, ako aj jednorazové prestupné lístky. Aktuálne prebiehajú rokovania o tarifnej integrácii s mestami Košice, Spišská Nová Ves a Trebišov, doplnila Baranová.

IDS Východ je podľa nej už teraz zapojený do prípravy zámeru integrovaného cestovania v rámci celého Slovenska:

„Podporujeme tento zámer, keďže jeho realizáciou by malo dôjsť k obnove elektronických vybavovacích systémov všetkých dopravcov vo verejnej doprave, čo v budúcnosti ušetrí  nemalé finančné prostriedky.

 

 

Komentáre