Východné Slovensko je plné nelegálnych skládok

VýchodSpravodajstvo

Vznikajúce škodlivé látky môžu zamoriť pôdu, podzemnú vodu i ovzdušie.

Najväčšia legálna skládka na Slovensku sa nachádza v košickej mestskej časti Myslava. V jej okolí žije viac ako 3500 obyvateľov.

„Riziká skládkovania na ľudské zdravie sa môžu prejaviť najmä pri dlhodobom pobyte v blízkosti skládok. U ľudí žijúcich v blízkosti skládok sa napríklad potvrdil zvýšený výskyt rakoviny, srdcovocievnych ochorení, ochorení dýchacích ciest a rôznych typov alergií,“ uviedol pre Rádio Košice štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana s tým, že vznikajúce škodlivé látky môžu zamoriť pôdu, podzemnú vodu i ovzdušie:

Unikajúci metán a oxid uhličitý zase prispievajú ku globálnemu otepľovaniu.“

Myslavskú skládku v roku 2013 mesto rekultivovalo. Aj napriek tomu jej územie bude viac ako 20 rokov monitorované. Dlhodobo sa však skládky tvoria aj v okolí Ružína a rieky Hornád. Košický kraj preto aktuálne pracuje na projektovej príprave opatrení, ktoré budú tento problém riešiť.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Na východnom Slovensku registrujeme takmer 30 legálnych a veľké množstvo nelegálnych skládok. Pri ich odhaľovaní je dôležitý aktívny prístup okresných úradov, ktoré si často svoje povinnosti podľa ministerstva životného prostredia neplnia, čo potvrdil aj Smatana:

Ak čierne skládky komunálneho odpadu vznikli na území obce, podľa zákona o odpadu ich musí odstrániť obec, pokiaľ sa vyšetrovaním nezistí osoba zodpovedná za vytvorenie nelegálnej skládky.“

Mesto Prešov realizuje odstraňovanie nelegálnych skládok spolu s nezamestnanými a dobrovoľníkmi.

„V meste Prešov a jeho okolí evidujeme približne dvanásť lokalít, kde sa nachádzajú nelegálne skládky. Ak je občan pristihnutý pri nelegálnom nakladaní s odpadom, hrozí mu v priestupkovom konaní pokuta až do výšky 1500 eur,“ povedal hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

Samospráva je povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu. Aký spôsob si zvolí, je na jej rozhodnutí.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre