Východniar Peter Kaňuk získal cenu za popularizáciu astronómie

KošiceZaujímavosti

Venuje sa najmä vzdelávaniu školákov.

Slovenská astronomická spoločnosť (SAS) každoročne udeľuje Csereho cenu za populárno-vedeckú činnosť. Jej laureátom za rok 2022 sa stal pracovník Centra voľného času v Košiciach Peter Kaňuk, ktorý sa venuje činnosti v planetáriu a hvezdárni. Cena mu bola udelená za prácu na poli astronómie, ale hlavne za jej popularizáciu.

„Sú za tým rôzne akcie, ktoré robíme aj tu v planetáriu aj mimo planetária, napríklad v prírode. To sa týka expedícií, rôznych pozorovaní a výjazdov v rámci projektu, ktorý sme mali a v ktorom sa snažíme pokračovať. Volá sa S ďalekohľadom na cestách. Ale gro mojej práce je práca v planetáriu pre školské skupiny, pre verejnosť, ale takisto vedenie astronomických krúžkov a klubov,“ vysvetlil Peter Kaňuk.

Foto
Laureátom ceny sa stal Peter Kaňuk / SAS

Cieľom spomínaného projektu bolo priblížiť astronómiu najmä deťom a mladým, ktorí nemajú možnosť planetárium navštíviť.

„Často sme robili podujatia aj na školách, kde sme mali veľa rómskych účastníkov, detí rôzneho veku. Niektoré podujatia boli dokonca v kultúrnych domoch, nielen v školách. Myslím, že to bolo veľmi prínosné a veľmi úspešné. Aj v súčasnosti sa snažíme pokračovať v takýchto aktivitách, že organizujeme podujatia nielen tu, v planetáriu, ale aj mimo, v blízkych aj vzdialenejších obciach na východnom Slovensku,“ dodal Kaňuk.

Prostredníctvom Csereho ceny chce SAS povzbudiť svojich členov, aby prilákali ďalších mladých ľudí k štúdiu vedy a techniky.  

Komentáre