Východoslovenská galéria priblíži tvorbu a život Františka Foltýna

KošiceKultúra

Výstavu tematicky sprevádza pohľad na Košickú modernu s názvom Človek a mesto.

Východoslovenská galéria prichádza s dvomi koncepčne prepojenými výstavami. Počas letných mesiacov môžu návštevníci galérie spoznať dôkladnejšie tvorbu a život českého umelca Františka Foltýna. Okrem Čiech pôsobil aj na Slovensku a časť svojho života strávil v Paríži. Jeho abstraktnú tvorbu dopĺňajú krajinárske diela a takisto dokumenty, ktoré pripomínajú jeho život Výstavu priniesla Moravská galéria.

„Na výstave nájdu návštevníci aj ukážky z umelcovej listovej pozostalosti, ktorá prešla do vlastníctva Moravskej galérie v Brne, takže súčasťou výstavy sú aj pozvánky na jeho výstavy v Paríži, listy jeho priateľov, časopisy, v ktorých boli publikované jeho práce, takže je to komplexný obraz o tom, ako sa uplatnil na umeleckej scéne aj v Paríži,“ povedal o výstave kurátor Petr Ingerle.

Foto
Východoslovenská galéria prichádza s dvomi koncepčne prepojenými výstavami / VSG

Výstavu tematicky sprevádza pohľad na Košickú modernu s názvom Človek a mesto. Kurátor Miroslav Kleban v nej ponúka reflexiu košických umelcov na mesto ako také „Súčasťou tejto výstavy sú len diela Východoslovenskej galérie a téma je špecifikovaná na človeka a mesto. Reflektuje figurálne námety, ale aj metafyzické vyprázdnené pohľady na vtedajšie Košice, ktoré tí autori rôznymi expresívnymi spôsobmi znázorňovali, takže to podáva výtvarný obraz o meste ako takom.“

Téma „portrétu mesta“ výrazne rezonuje z viacerých diel výstavy a dotvára pohľad na formovanie metropoly východu pred sto rokmi.

 

Autor: MARTIN MAJDÁK

Komentáre