Východoslovenské mestá aj napriek koronakríze ukončili viaceré významné projekty či rekonštrukcie

VýchodSpravodajstvo

Neodradilo ich ani zníženie miestnych a podielových daní.

Pandémia koronavírusu ovplyvnila aj chod samospráv. Rok 2020 bol pre nich o to náročnejší, že sa museli vyrovnať so znížením miestnych a podielových daní, zavádzať lokálne opatrenia či organizovať plošné testovania. Napriek tomu sa mestám na východe podarilo zrealizovať viacero investícií či projektov. Metropola Šariša zrekonštruovala zimný štadión, vstupnú budovu velodrómu či dom smútku v Nižnej Šebastovej.

„V roku 2020 sa nám podarilo z externých zdrojov dokončiť rekonštrukciu budovy Mestského úradu na Jarkovej ulici a cyklochodník Mlynský náhon. Podarilo sa nám takisto vytvoriť aj 215 nových parkovaích miest. V roku 2020 sme v meste Prešov zrealizovali aj rekonštrukciu cestnej svetelnej signalizácie so zabudovaním prvkov pre preferenciu MHD. Vysadili sme 315 nových stromov, opravili detské ihriská a začali s prípravou projektu revitalizácie Záhrady umenia a Kmeťovho stromoradia, rovnako aj s prípravou súťaže návrhov na Multifunkčný športový areál v lokalite Pod Kalváriou,“ povedala pre Rádio Košice tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.

Foto
Cyklochodník Mlynský náhon / Mesto Prešov

Zemplín

Michalovciach pribudli detské ihriská, žiaci budú môcť využívať nové odborné učebne či umelý trávnik futbalového ihriska pri Základnej škole na Okružnej ulici. Primátor Michaloviec Viliam Zahorčák ocenil aj rekonštrukciu ciest a chodníkov či oddychovú zónu na Sídlisku Západ:

„Ďalšími prestavbami prešli vnútorné priestory futbalového štadióna, kde tiež pribudli perimetre a nová svetelná tabuľa a vybudoval sa úplne nový závlahový systém na futbalovom ihrisku v Topoľanoch. Rekonštrukciou elektroinštalácie, ďalšími stavebnými úpravami a vybudovaním bleskozvodu sme dokončili rekonštrukciu bývalej MŠ vo Vrbovci, ktorá bude po skolaudovaní slúžiť obyvateľom tejto časti mesta jednak ako ďalšie denné centrum pre seniorov, ale poslúži aj pre kultúrne a spoločenské aktivity ich občianskych združení.“

Mesto Humenné okrem iného rozpracovalo viaceré investičné akcie a niektoré z nich sa podarilo dokončiť.

„Príkladom sú výstavba 38-bytového domu na Sídlisku pod Sokolejom, Zariadenie pre seniorov na Dubníku, dvojkilometrového cyklo a pešochodníka pri Laborci, kompletné rekonštrukcie dvoch materských škôl, dokončenie a skompletizovanie futbalového ihriska s umelou trávou a osvetlením, ale aj opravy ciest a chodníkov podľa rozvrhu v jednotlivých častiach mesta, verejnosťou dlho požadovaný odbočovací cestný pruh na rozmedzí Komenského a Mierovej ulice, prístavbu s výťahom na detskej poliklinike či mnohé ďalšie opravy a rekonštrukcie,“ uviedol Marián Škuba z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom.

Vranovčania majú zmodernizovanú mestskú tržnicu, viaceré úseky ciest, ale aj budovy materských škôl. Minulý rok sa niesol v podobnom duchu aj v Trebišove, čo potvrdila jeho hovorkyňa Martina Mištaničová:

„Medzi najväčšie investície patrili rekonštrukcia plavárne, základných a materských škôl, kultúrneho a spoločenského strediska, výstavba vedľajších tribún na futbalovom štadióne, multifunkčného ihriska na sídlisku Juh či rekonštrukcia osvetlenia na zimnom štadióne.“

Bardejov a Kežmarok

Bardejov pracuje na výstavbe hradobného múru na Šiancovej ulici aj obnove Hrubej bašty. Ako skonštatoval Štefan Hij, život obyvateľov sa snažili skvalitniť viacerými investíciami:

„Dokončili sme niekoľko projektov, medzi nimi napríklad dva projekty revitalizácie vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg a Obrancov mieru, pričom v oboch prípadoch boli realizované také opatrenia a stavebné postupy, ktoré reflektujú environmentálne požiadavky tretieho tisícročia. Zrekonštruovali sme Základnú umeleckú školu Michala Vileca, budovu Okresného úradu a pokračovali sme v rekonštrukciách predškolských zariadení. Pribudla cyklolávka cez Topľu. V oblasti ochrany a zveľaďovania nášho historického dedičstva sa nám konečne podarilo asanovať tzv. Zelený dom na Rhodyho ulici. Podarilo sa naplniť aj predsavzatie z minulých rokov a dokončili sme výstavbu verejného osvetlenia od križovatky na Bardejovské Kúpele smerom na mestskú časť Dlhá Lúka.“

Pod Tatrami minulý rok začala výstavba novej polikliniky. Tá bude slúžiť nielen Kežmarčanom, ale aj pacientom z celého okresu a okolia.

„V roku 2020 sa nám ako prvým na Slovensku podarilo zmodernizovať infraštruktúru cyklochodníkov výstavbou piatich moderných elektrostaníc a 15 stojanov. V minulom roku bola tiež ukončená posledná etapa rekonštrukcie Arény, ktorá by mala slúžiť predovšetkým na hokej a kultúrne podujatia. Ako ekologické mesto sme obyvateľom kežmarského sídliska Sever zlepšili podmienky na bývanie takmer polmiliónovou investíciou do rekultivácie okolia obytných blokov a obyvateľom sídliska Juh sme vybudovaním nového kruhového objazdu zvýšili ich dopravný komfort,“ doplnil primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák.

V bývalých kežmarských kasárňach nedávno začala likvidácia envirozáťaže. Na tomto pozemku by mala začať výstavba nových bytov.

Komentáre