Východoslovenské múzeum v Košiciach pokračuje v reštaurovaní oltára sv. Petra a sv. Pavla

KošiceKultúra

Ide o oltárny celok s bohatou rezbárskou architektonickou výzdobou a štyrmi tabuľovými maľbami.

Východoslovenské múzeum začalo v roku 2014 rozsiahly projekt reštaurovania vzácnej pamiatky, exponátu svojej stálej expozície „Storočia v umení“ – renesančno-barokového oltára sv. Petra a sv. Pavla. Oltár pochádza od neznámeho autora, z neznámej spišskej lokality, datovaného do rokov 1650 – 1700. Oltár múzeum do svojich zbierok získalo darom od Dr. Alexandra Párvyho, spišského biskupa, ktorý vykonával túto funkciu  od r.1904 až do svojej smrti v r. 1919.

Foto
Oltár múzeum do svojich zbierok získalo darom od Dr. Alexandra Párvyho / VSM

Oltár je mimoriadne vzácnou pamiatkou. V arche s hlavným výjavom - postavami apoštolov sv. Petra a sv. Pavla, v štíte s vyobrazením Sedembolestnej Panny Márie so siedmimi výjavmi jej bolestí(Obriezka malého Ježiša, Útek do Jeruzalemu, Dvanásťročný Ježiš v chráme, Nesenie Kríža - sv.Šimon, Skupina Ukrižovania - Kristus umiera na kríži, Snímanie s Kríža a Ukladanie do Hrobu). Na oltárnych krídlach nájdeme námety ukrižovania Sv. Petra a sťatia Sv. Pavla s predelou a výjavom Poslednej večere.

Vzhľadom na fakt, že ide o rozsiahle, časovo a finančne náročné zásahy,  bolo reštaurovanie celého Oltára sv. Petra a Pavla rozdelené na štyri etapy, v časovom horizonte realizácie do roku 2021.

Foto
Rekonštrukcia vzácnej pamiatky pokračuje / VSM

Posledná etapa

Ivan Havlice z Východoslovenského múzea informoval, že aktuálnu - poslednú etapu rozdelili na tri fázy. V prvej fáze (2018-2019) sa realizovalo reštaurovanie predely. V druhej fáze (2019 – 2020) záverečnej etapy sa realizovalo reštaurovanie architektúry nadstavca oltára (obr.1.) a v tretej, poslednej fáze záverečnej IV. etapy (2020 – 2021) sa plánuje realizovať reštaurovanie architektúry oltárnej skrine – archy.

V máji 2020 úspešne ukončili 2. fázu záverečnej IV. etapy kompletného zreštaurovania vzácneho, umelecko-historicky jedinečného artefaktu vývoja umenia na území súčasného Slovenska, dokumentujúceho obdobie renesancie a baroka, pre prezentáciu domácim i zahraničným návštevníkom v stálej expozícii Východoslovenského múzea – Storočia v umení. 

 

Autor: KOŠICE ONLINE 

Komentáre