Východoslovenské univerzity ocenili skrátenie externého štúdia

VýchodSpravodajstvo

Vysokoškoláci ušetria peniaze aj čas.

Minister školstva Branislav Gröhling začiatkom januára avizoval skrátenie externého štúdia vysokoškolákov. V súčasnosti trvá dlhšie ako to denné, teda na bakalárskom stupni štyri roky a na magisterskom, respektíve inžinierskom tri roky. Táto zmena z roku 2013 mala zlepšiť kvalitu vzdelania externistov.

Tento krok ocenila aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, čo pre nás potvrdil jej hovorca Tomáš Zavatčan:

„Skrátenie externej formy štúdia vítame a považujeme ho za zatraktívnenie vysokoškolského vzdelávania pre záujemcov, ktorých motivácia študovať na vysokej škole mohla byť ovplyvnená jeho dĺžkou. Túto zmenu sme už dávnejšie navrhovali rezortu školstva, keďže predĺženie štúdia v externej forme nemalo výrazný vplyv na kvalitu poskytovaného vzdelania.“

Foto
Ilustračná fotografia / PU

Externé aj denné štúdium bude mať po novom rovnakú dĺžku, pričom táto zmena bude súčasťou novely zákona o vysokých školách. Študenti ocenia nielen úsporu peňazí, ale aj času.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach víta avizované skrátenie externého štúdia. Univerzitám to prinesie zosúladenie študijných plánov s dennou formou štúdia. Samotným študentom v externej forme prinesie skrátenie štandardnej dĺžky štúdia nielen úsporu finančných prostriedkov, ale najmä času, ktorý potrebujú na úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia. Dá sa predpokladať, že na slovenských univerzitách by vďaka tomu mohli ostať aj tí, ktorí odchádzali za kratším externým štúdiom do zahraničia,“ uviedla hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) minimalizovala počet študijných programov, na ktorých je možné študovať v externej forme.

„Na väčšine fakúlt už externú formu štúdia neponúkame vôbec, počet externých študentov je na našej univerzite minimálny. Z uvedeného dôvodu sa nás toto rozhodnutie ministerstva zásadne netýka a prispôsobíme sa mu,“ skonštatoval prorektor pre vzdelávanie TUKE Ervin Lumnitzer.

Prešovská univerzita (PU) v Prešove zdôraznila výhody kreditového štúdia.

„Tento krok naša univerzita víta, nakoľko sa tým zjednotí dĺžka denného a externého štúdia. Jednou z najväčších výhod kreditového štúdia je, že umožňuje ako dennému, tak externému študentovi naplánovať a rozložiť svoje štúdium podľa svojich schopností a možností,“ dodala hovorkyňa PU Anna Polačková.

Vysoké školy vytvárajú takzvaný odporúčaný študijný plán, ktorý určuje časovú a obsahovú postupnosť jednotiek programu a formy hodnotenia výsledkov. Je zostavený tak, aby študent jeho absolvovaním splnil podmienky na úspešné ukončenie štúdia v rámci jeho štandardnej dĺžky.

Komentáre