Východoslovenské univerzity pokračujú v modernizačných aj rekonštrukčných projektoch

VýchodSpravodajstvo

Dôležité je posilnenie praktickej výučby.

Vysoké školstvo na Slovensku čelí viacerým problémom a výzvam, či už je to takzvaný odliv mozgov do zahraničia, alebo nevyhnutná podpora vedy a výskumu vrátane modernizačných a rekonštrukčných projektov. Jedným z cieľov Univerzity Pavla Jozefa Šafárka (UPJŠ) v Košiciach je výchova nových absolventov, ktorí sa dokážu uplatniť na trhu práce doma aj v zahraničí. Do vyučovacieho procesu by sa mali zavádzať moderné technológie, simulátorové a virtuálne metódy či umelá inteligencia.

Hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová skonštatovala, že inovácie a posilnenie praktickej výučby prispievajú k motivácii študentov a pedagógov:

„Jednou z najväčších výziev je určite neustále zlepšovanie kvality štúdia. Modernizácia výučby je alfou a omegou budúceho úspechu. Zmeny v kvalite poskytovaného vzdelávania by mali byť viditeľné aj pre študentov univerzity, čo sa dá dosiahnuť jedine permanentnými monitorovaniami kvality štúdia. Dôležitým aspektom je aj financovanie vysokých škôl, aby sa dostalo na lepšiu úroveň, ako je v súčasnosti.“

Foto
Vysoké školstvo na Slovensku čelí viacerým problémom a výzvam (Ilustračná fotografia) / TASR

Uplynulý rok bol pre Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach náročný. Napriek tomu sa podarilo zrealizovať niekoľko investičných projektov. UVLF v tomto roku začne s prípravou na medzinárodnú akreditáciu. Cieľom je udržať úroveň vedecko-výskumnej činnosti, ktorá by mala byť zameraná na inovácie a patentovo chránené úžitkové vzory. Hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková povedala, že plánujú prehĺbiť spoluprácu s podnikateľským sektorom:

Významnú oblasť praktického vzdelávania predstavuje klinická činnosť, jej prostredníctvom vníma univerzitu aj verejnosť. Za najdôležitejšie považujeme udržať vysokú odbornosť zamestnancov kliník, plniť požiadavky počtu európskych diplomovaných špecialistov a podporovať vzdelávanie mladých perspektívnych veterinárnych lekárov v tejto oblasti.“

K zlepšeniu podmienok prispievajú aj rekonštrukčné práce v priestoroch jednotlivých fakúlt či študentských domovov. Prešovská univerzita v Prešove vlani dokončila opravu internátov aj cesty vo Vysokoškolskom areáli s vytvorením nových parkovacích miest. Rektor Peter Kónya v rozhovore pre Rádio Košice pripomenul, že vlani zrevitalizovali aj átriá:

„Revitalizovať, obnovovať, rekonštruovať naše, už niektoré aj viac ako polstoročie staré budovy. Do toho potrebujeme, samozrejme, aj nejaké nové študijné odbory, ktoré v segmente humanitného a spoločenskovedného vzdelávania sú odbory, ktoré by sme mohli získať, ale je to, samozrejme, aj na dohode a v súčinnosti s fakultami.“

Komentáre