Výdavky prešovskej samosprávy na energie sa zvýšili. Mesto na tento účel potrebuje približne 1,1 milióna eur

PrešovSpravodajstvo

Jedným z dlhodobých riešení je budovanie alternatívnych zdrojov energie či modernizácia verejného osvetlenia.

Mesto Prešov pracuje na príprave tohtoročného rozpočtu, v ktorom sa počíta aj so sumou viac ako 1,1 milióna eur na energie. Hovorkyňa radnice Terézia Rácová skonštatovala, že samospráva sa zaoberá navýšením výdavkov:

Pre budovy v majetku mesta a pre školy a školské zariadenia obstaralo mesto Prešov dodávku elektriny na roky 2022 a 2023 v cene 160 eur za megawatthodinu (MWh). Koncom roka 2022 bola vysúťažená dodávka elektriny pre verejné osvetlenie a cestnú svetelnú signalizáciu za 479,40 eura za MWh. V roku 2022 to bolo 256 eur za MWh. S cenou z prvého verejného obstarávania (VO) mesto dokázalo v roku 2022 úspešne hospodáriť a počítalo s ňou aj pre rok 2023. Avšak cena z druhého VO je dvojnásobne vyššia ako v roku 2022,“ uviedla Rácová s tým, že výdavky samosprávy sa navýšili na viac ako 1,1 milióna eur:

„Aktuálne prebieha príprava rozpočtu, v rámci ktorej je náročné riešiť takéto zvýšenie výdavkov, keďže nejde iba o elektrinu, ale aj teplo a ďalšie náklady. Možnosti na znižovanie týchto nákladov sú obmedzené, keďže ide o zákonné povinnosti samosprávy.“

Foto
Aktuálny návrh tohtoročného rozpočtu je na úrovni 108 570 000 eur / TASR

Jedným z dlhodobých riešení je podľa Rácovej budovanie alternatívnych zdrojov energie či modernizácia verejného osvetlenia:

„Regulácia odberu napríklad vo verejnom osvetlení je možná iba v minimálnej miere, nakoľko už v roku 2022 mesto prijalo opatrenia, ktoré viac nie je možné sprísňovať.“

Rácová doplnila, že radnica hľadá rezervy aj v školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ale neplánuje obmedziť vyučovací proces:

„Ďalšou službou je starostlivosť o seniorov. Opäť ide o službu, ktorú mesto poskytovať musí a pristúpiť je možné iba k niektorým úsporným opatreniam, na ktorých sa už aktívne pracuje. Monitorujeme výzvy, ktoré umožnia čerpať nenávratný finančný príspevok, no pre potreby miest je ich nedostatok, a taktiež sú administratívne nastavené takým spôsobom, že dochádza len k nízkemu čerpaniu zdrojov z Európskej únie. Ak sa tento systém nezmení, mestá a obce nebudú schopné plniť im zverené kompetencie a budú prechádzať do zadlženia a do nútenej správy.“

Mesto Prešov v roku 2021 hospodárilo s rozpočtom približne vo výške 110 miliónov eur. Aktuálny návrh tohtoročného rozpočtu je na úrovni 108 570 000 eur, avšak nie je vylúčené, že sa ešte navýši.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre