Výskyt komárov je v dvoch najväčších slovenských mestách rozdielny

SlovenskoSpravodajstvo

Metropola východu problém neeviduje.

S teplým počasím sa každoročne spája aj výskyt hmyzu, ktorý je nie vždy príjemný. Aj preto mestá bojujú zväčša práve proti množeniu komárov. Parazitologička Alica Kočišová z košickej Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) pre Rádio Košice uviedla, že likvidovať ich liahniská je potrebné skoro na jar, počas leta to už nemá efekt:

„Naše druhy komárov prezimovávajú vo forme lariev. Ale nie všetky, niektoré aj vo forme vajíčok či kukiel. Vo vodnom prostredí, keď sa oteplí, ich vývin, ktorý bol počas zimy zastavený, na jar pokračuje. A keď má niečo rásť, musí sa vyživovať. Preto do liahnisk sa zvyčajne formou biologického boja aplikujú látky, ktoré sú od jedného bacila.“

U komárov tieto látky spôsobujú narušenie metabolizmu a následný úhyn, pre ostatné živočíchy sú však neškodné. Ministerstvo životného prostredia podporuje likvidáciu liahnisk komárov aj prostredníctvom výzvy z Environmentálneho fondu. Oprávnenými žiadateľmi sú spravidla mestá a obce. Ministerstvo uviedlo, že špecifikácia pre mimoriadnu podporu je v štádiu prípravy a jej zverejnenie sa očakáva v priebehu najbližších mesiacov.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Dve najväčšie slovenské mestá sú dlhodobo v úplne odlišnej situácii, čo sa týka výskytu komárov. Dôvodom sú najmä rozdielne prírodné podmienky a stavy vôd. Kým hlavné mesto proti komárom bojuje dlhodobo, metropola východu podľa Jany Poľovej z magistrátu nemala s týmto hmyzom problém v minulosti a rovnako ho nemá ani teraz:

„Neevidujeme ani žiaden podnet na to, aby sme uskutočnili nejaké opatrenia voči ich premnoženiu. Ak by sa situácia zmenila, v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva by sme na to reagovali.“

Opačná situácia platí v Bratislave. Hovorca radnice Peter Bubla uviedol, že po skúsenostiach z predošlých rokov pri likvidácii liahnisk už majú zabezpečený materiál a dodávateľov na letecké aj pozemné zásahy. Každoročne sa vďaka tomu darí zlikvidovať miliardy lariev skôr, ako sa z nich stihnú vyliahnuť komáre.

„Zameriavame sa na intenzívny monitoring všetkých potenciálnych liahnisk komárov, kde pri náleze kalamitného počtu lariev v odobratej vzorke vody aplikujeme biologický larvicíd (tzv. BTI), ktorý likviduje larvy komárov ešte pred ich vyliahnutím. V tomto roku sme zrealizovali už viac ako 4000 monitorovacích kontrol a viac ako 150 zásahov uvedeným larvicídom,“ uviedol Bubla.

Dôležitú úlohu pri eliminácii komárov zohrávajú aj priamo obyvatelia - majitelia pozemkov či záhrad. Nápomocné je v tomto aj mesto, ktoré poskytne majiteľom či nájomcom záhrad a rodinných domov aj tento rok larvicíd BTI vo forme tabliet, ktorý je účinný aj v prípade lariev komára tigrovaného.

„Na tohtoročnú sezónu 2024 sme zabezpečili spolu 9014 balení BTI (po 10 ks tabliet v jednom balení) pre obyvateľov rodinných domov a rekreačných nehnuteľností so záhradami. Tablety sú alikvotne rozdelené pre mestské časti podľa počtu rodinných domov v rámci individuálnej bytovej výstavby a upravené na základe spotreby v roku 2023. Približne 5 000 ks balení bolo distribuovaných do mestských častí, takisto sú k dispozícii aj v magistrátnej budove na pracovisku Kancelárie služieb občanom. Pre občanov sú tablety opäť k dispozícii bezplatne,“ doplnil Bubla.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Parazitologička Alica Kočišová dodala, že na svete existuje viac než 3500 druhov komárov, z toho na Slovensku máme vyše 50. Kvôli klimatickým zmenám sa však k nám dostávajú a zároveň tu dokážu prežiť aj nové druhy. Doposiaľ je u nás tiež potvrdených šesť typov, ktoré sú schopné prenášať pôvodcov malárie. Zatiaľ to však nehrozí, pretože ide o náročný proces prenosu. Za uplynulé roky u nás odborníci ale objavili aj komáre z Juhovýchodnej Ázie - japonského a kórejského, ktoré sa tu udomácnili. K nám sa pravdepodobne dostali v tovaroch a najmä rastlinách, ktoré musia pri preprave obsahovať určité množstvo vlhkosti. A práve to je vhodné prostredie pre prežitie komárov.

„Sú to komáre, ktorých vajíčka prezimujú aj pri nižších teplotách. To je práve ten rozdiel oproti tomu, na verejnosti už známom komárovi tigrovanom, tom inom komárovi, ktorého vajíčka pri tých nižších teplotách neprežívajú, lebo ešte sú na teplotné výkyvy citlivejšie. Japonské a kórejské komáre sú aj trochu väčšie ako naše komáre a zvlášť na jar, keď dôjde k vývinu vajíčok, tak sú samičky dosť agresívne, pretože samozrejme hlad je hlad,“ vysvetlila parazitologička.

Voľným okom je pre laika náročné jednotlivé druhy rozoznať. Mnohokrát sú rovnaké a rozlíšiť ich dokážeme iba odborným morfologickým rozborom. Juhokórejské komáre sú však o niečo väčšie ako naše klasické, majú výraznejšie sfarbenie tela a tiež zafarbené končatiny. Je možné, že ak sa bude zmena klímy prehlbovať, dostanú sa k nám aj ďalšie druhy, či už práve spomínaný tigrovaný, prípadne niektoré druhy z Ameriky. Kočišová zároveň odporúča chrániť sa počas leta repelentom, ktorý obsahuje aspoň 20 percent aktívnej zložky.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre