Vysoké školy Andrejovi Dankovi: „Podvádzať a klamať sa nemá.“

SlovenskoSpravodajstvo

Kauzou rigoróznej práce sa znehodnocuje vysoké školstvo na Slovensku.

V uplynulých mesiacoch Slovenskom otriasla kauza o rigoróznej práci predsedu parlamentu Andreja Danka. Z medializovaných výsledkov Komisie na preskúmanie podozrení z plagiátorstva záverečných prác vyplynulo, že autori podobných prác prebrali z použitých zdrojov celé odseky či kapitoly bez toho, aby ich správnym spôsobom citovali alebo aspoň parafrázovali.

„Na základe záverov Účelovej komisie Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach konštatuje, že ide o klasický prípad plagiátorstva a k tomuto nášmu záveru nevidíme potrebu špeciálnej definície plagiátu. To, či je práca plagiát, vždy zhodnocuje príslušná komisia určená vnútornými predpismi respektíve štatutárom inštitúcie na základe zhody práce s pôvodným zdrojom,“ informovala hovorkyňa UPJŠ Linda Babušík Adamčíková. Na kauzu reagovalo aj vedenie Technickej univerzity v Košiciach: „Každá postupová práca musí spĺňať základné etické princípy,“ skonštatoval pre Košice Online rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť.

Foto
Rektorát / UPJŠ

„Viaceré hlasy, ktoré v diskusii o rigoróznej práci Andreja Danka, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, zazneli z politických kruhov, sa podľa nášho názoru pokúšajú relativizovať elementárne pravidlá akademickej práce a etiky. Hoci Účelová komisia Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na UMB jasne konštatovala, že 63 strán z celkového počtu 72 strán vykazuje vysokú mieru zhody s inými zdrojmi a vo svojom závere uvádza viacnásobné porušenie autorského zákona,“ uvádza sa v stanovisku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave s tým, že kauza znehodnocuje prácu vysokoškolských pedagógov.

Aj v minulosti platili rovnaké akademické štandardy a etické princípy. „Aj pred dvadsiatimi, štyridsiatimi či deväťdesiatimi rokmi pedagógovia i študenti FiF UK vedeli, že dedičstvo najstarších európskych univerzít nemožno rozvíjať odpisovaním cudzích textov a privlastňovaním si duševného vlastníctva iných autorov,“ zdôrazňuje FiF UK. Vykrádanie cudzích textov podľa fakulty na akademickú pôdu nepatrí a je v rozpore s morálnymi princípmi.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martina Lubyová podľa FiF UK spochybňuje dôveryhodnosť vysokých škôl a vytvára dojem, akoby takýto typ nečestného konania mal byť tolerovaný nielen akademickou obcou, ale aj celou verejnosťou len preto, že sa ho dopustil študent, ktorý sa medzičasom stal vrcholovým politikom: „A neplatí ani to, že takéto vedomé porušovanie elementárnych pravidiel by malo byť zabudnuté len preto, lebo sa stalo pred osemnástimi rokmi. Každý, kto pri písaní záverečnej práce vedome podvádza (odpísať približne 85% práce z niekoľkých kníh sa nemohlo stať náhodou či omylom, správa komisie UMB naozaj nehovorí o „chýbajúcich úvodzovkách“), musí rátať s tým, že jeho podvod môže vyjsť najavo a povedie k nepríjemným dôsledkom.“ FiF UK pripomína, že zodpovednosť za zostavenie plagiátu má vždy jeho autor, keďže koná v rozpore s dobrými mravmi a akademickou etikou. Zároveň dodáva, že v prípade rigoróznej práce Andreja Danka došlo k zlyhaniu aj vysokoškolských pedagógov a predovšetkým oponenta. FiF UK apeluje na to, aby verejnosť mohla poznať meno oponenta, ktorý zlyhal pri posudzovaní plagiovaných textov.

„Odmietame, aby sa kvôli tomu v očiach verejnosti devalvovala práca všetkých čestných pedagogičiek a pedagógov (ale aj študentiek a študentov) vysokých škôl. V situácii, keď tisíce nadaných mladých ľudí odchádzajú študovať do zahraničia, by vrcholní politici nemali svojimi vyjadreniami znižovať dobré meno univerzitného vzdelávania a vedeckého výskumu na Slovensku. Nemôžeme a nebudeme sa však mlčky prizerať, keď tí, ktorí by nás v tomto úsilí mali podporovať, zahmlievaním a relativizovaním jasných faktov konajú kontraproduktívne a vrhajú zlé svetlo na celé slovenské vysoké školstvo,“ dodáva FiF UK.

„Plne sa stotožňujeme so Stanoviskom vedenia FiF UK v Bratislave k otázke plagiátorstva, predovšetkým v jeho časti o negatívnych dopadoch na meno slovenského vysokého školstva a o spochybnení práce nás všetkých pedagógov a vedeckých pracovníkov pracujúcich na vysokých školách na Slovensku. UPJŠ v Košiciach sa hlási k názoru, že v spoločnosti by nemalo byť akceptovateľné, aby na významných pozíciách v rôznych oblastiach spoločenského života pôsobili ľudia, ktorí sa dopustili porušenia práv duševného vlastníctva,“ uzatvorila Babušík Adamčíková.

 

Autorka: JANA TOMAŠKOVIČOVÁ

 

Komentáre