Vysokoškoláci sa učia dištančne, v internátoch sú stále tisícky študentov

VýchodKoronavírus

Kompetentní sa spoliehajú na ich zodpovednosť.

Pandémia koronavírusu ovplyvnila aj školstvo. Od dnešného dňa sa vzdelávajú online nielen študenti stredných a vysokých škôl, ale aj žiaci druhého stupňa základných škôl. Vysokoškoláci absolvujú celý zimný semester dištančnou formou. Z tohto dôvodu väčšina z nich musela opustiť študentské domovy (ŠD).

Na internátoch Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) ostali zahraniční študenti, ktorých sa netýkal príkaz rektora. Ako uviedol riaditeľ Študentských domovov a jedální (ŠDaJ) TUKE Marek Dufala, slovenskí študenti mohli ostať len po zaslaní žiadosti a uvedení dôvodu:

„Väčšina študentov zo zahraničia sú študenti z Ukrajiny. Na internátoch TUKE v Košiciach a v Prešove ostalo spolu približne 1750 študentov. Všetci študenti sú oboznámení s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a majú sledovať aktuálne nariadenia a riadiť sa nimi. Poriadok na internátoch v rámci možností kontroluje vrátnik a študentská samospráva. Periodicita a presné časy zadefinované nie sú, nakoľko by to bolo kontraproduktívne.“

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Ubytovacie kapacity Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach aj naďalej využíva približne 350 študentov, prevažne zo zahraničia.

Ide o interných doktorandov, zahraničných študentov z Ukrajiny a o slovenských študentov, ktorým prebieha výučba v šiestom ročníku Lekárskej fakulty (LF) UPJŠ. Ubytovaní sú aj študenti v rámci výnimiek udelených dekanmi a rektorom, ktorí pomáhajú v nemocniciach a podobne. Spravidla ide o študentov LF pomáhajúcich v nemocniciach, ako aj niektorých študentov Prírodovedeckej fakulty, ktorí realizujú náročné experimenty v rámci diplomových prác pod dozorom svojich školiteľov,“ povedal pre Rádio Košice hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Žiadne kontroly

Návštevy na internátoch sú zakázané od začiatku septembra. Vysokoškolákom ubytovaným v študentských domovoch v Košiciach bolo nariadené opustiť ubytovacie kapacity k 16. októbru. Tých, ktorí tam ostali, nikto nekontroluje.

„Zatiaľ neevidujeme sťažnosti na správanie študentov zo strany zamestnancov ŠD a samotných študentov, ktorí bývajú v ŠD. Študenti UPJŠ si uvedomujú vážnosť situácie a počas pobytu v ŠD sa správajú disciplinovane. Na dodržiavanie nariadení dohliada vedenie ŠDaJ UPJŠ. V prípade zistenia porušení ubytovacieho a bytového poriadku budú vyvodené náležité dôsledky pre ubytovaných. Dodržiavanie všetkých nariadení a odporúčaní ÚVZ SR, Krízového štábu Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je podmienkou pobytu v ŠD UPJŠ. Prirodzenou súčasťou pobytu je ochrana vlastného i verejného zdravia (ochrana horných dýchacích ciest, zvýšená starostlivosť o osobnú hygienu atď.), pravidelná dezinfekcia priestorov, zákaz návštev a spoločenských akcií v priestoroch ŠDaJ UPJŠ,“ pokračoval Zavatčan.

Kontroly spojené s pandemickou situáciou nie sú ani na internátoch TUKE, čo potvrdil aj Dufala:

„V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že sú to vysokoškolské internáty a študenti sú dospelé osoby, ktoré sú v plnej miere zodpovedné za svoje správanie. Žiadny policajný dohľad nad nimi nevykonávame a spoliehame sa na ich zodpovedné správanie v tejto situácii. Samozrejme, pokiaľ dôjde k priestupku, každý priestupok je prehodnotený a podľa závažnosti sú prijaté patričné a adekvátne opatrenia.

Sprísnený režim

Podobná situácia je aj na internátoch Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. Počas doby vysťahovania sa študentom zníži poplatok za ubytovanie na 50 percent.

„Študenti s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sú ubytovaní v študentských domovoch, sú počas dištančnej formy štúdia povinní dočasne opustiť študentské domovy. Zahraniční študenti ostávajú v internátoch v sprísnených hygienických podmienkach. Ak študenti  budú mať záujem o ubytovanie pred štátnymi skúškami, budú sa musieť preukázať negatívnymi COVID testami nie staršími ako 48 hodín. V univerzitnej školskej jedálni sa bude vydávať strava len v balíčkoch,“ vysvetlila hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.

Prešovská univerzita (PU) v Prešove v každom študentskom domove vyčlenila jednu izbu, respektíve bunku na karanténne účely. Ako skonštatovala hovorkyňa PU Anna Polačková, samozrejmosťou sú hygienické opatrenia či zákaz návštev.

„V študentských domovoch našej univerzity platia od vypuknutia pandémie prísne hygienické opatrenia a ich dodržiavanie sa striktne kontroluje, pričom naďalej platí prísny zákaz návštev na internátoch až do odvolania. Študent, ktorý býva v ubytovacích zariadeniach našej univerzity a bude pozitívny na COVID-19, respektíve u ktorého vznikne podozrenie na dané ochorenie, zostáva v ubytovacom zariadení, avšak v karanténnom režime, to znamená bez možnosti opustiť izbu, respektíve konkrétnu bunku.“

Nakazeným študentom bude k dverám trikrát denne podávaná strava. Karanténny režim platí pre infikovaných do negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19.

Komentáre