Vysokoškoláci sa vrátili k prezenčnej forme štúdia. Na východoslovenských univerzitách sa učí kombinovane v režime OTP

VýchodKoronavírus

Študenti a zamestnanci musia dodržiavať prísne opatrenia.

Začiatok akademického roka 2021/2022 poznačila pandémia koronavírusu. Napriek tomu, že vysokoškoláci sa po roku vrátili k prezenčnej forme štúdia, spolu s pedagógmi a ďalšími zamestnancami univerzít musia dodržiavať prísne opatrenia. Výučba v zimnom semestri na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach sa realizuje kombinovane s dôrazom na prezenčnú formu. Ako pre Rádio Košice povedal hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan, v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sú pripravení učiť dištančne:

„Študenti, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci univerzity musia dodržiavať zásady OTP a nariadenia vyplývajúce z aktuálne platného COVID automatu. Začiatkom zimného semestra sme študentom a zamestnancom poskytli možnosť očkovať sa v rámci vlastného mobilného očkovacieho miesta. Fyzická kontrola OTP prebieha len pri výučbe medikov, pri ubytovávaní v študentských domovoch, respektíve na podujatiach organizovaných fakultami, ako sú úvodné kurzy, terénne praxe a podobne.“

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Kombinácia prezenčnej a dištančnej výučby je v kompetencii vedenia jednotlivých fakúlt a vyučujúcich. Takýmto spôsobom sa budú vzdelávať aj študenti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach, čo nám potvrdila jej hovorkyňa Zuzana Bobriková:

„Pri príprave rozvrhu sa univerzita snažila presunúť čo najväčší objem praktického vzdelávania na začiatok zimného semestra. Časť prednášok sa bude v novom akademickom roku uskutočňovať dištančne, online formou. Praktické, klinické a laboratórne cvičenia sa budú robiť prezenčne, v takých veľkých skupinách, ako to umožní aktuálny COVID automat. Škola rešpektuje protokol OTP. Medzi študentmi i zamestnancami stále existuje skupina nezaočkovaných.“

UVLF vytvorila vlastný COVID semafor, ktorým sa riadia všetky jej činnosti vrátane podmienok pre výučbu, prevádzku univerzity či študentských domovov. Aj výučba na Technickej univerzite v Košiciach je kombinovaná v režime OTP na základe rozhodnutia dekanov fakúlt. Učebne a posluchárne môžu byť obsadené na maximálne 50 percent svojej kapacity.

Hovorkyňa Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Anna Polačková skonštatovala, že zimný semester tiež začal prezenčne v režime OTP:

„V prípade zhoršenia pandemickej situácie je na zváženie kombinácia prezenčnej a dištančnej formy štúdia alebo vyučovanie len pre zaočkovaných študentov. V režime OTP aktuálne fungujú aj študentské domovy univerzity, pričom návštevy v internátoch sú stále zakázané. Podobne ako v minulom roku sú v objektoch univerzity vyčlenené priestory pre osoby s príznakmi akútneho ochorenia a vydané inštrukcie pre prípad výskytu infikovaných študentov alebo zamestnancov,“ dodala Polačková s tým, že PU aj naďalej ponúka svojim študentom a zamestnancom zaočkovať sa proti koronavírusu priamo v priestoroch univerzity.

Komentáre