Vysokoškolský areál Prešovskej univerzity bude po rokoch zrekonštruovaný

PrešovSpravodajstvo

Práce by mali byť ukončené v októbri.

Prešovská univerzita (PU) v Prešove začala s revitalizáciou Vysokoškolského areálu (VŠA), ktorý sa nachádza na Ulici 17. novembra. Realizáciou projektu sa zvýši funkčnosť priestranstva a zároveň sa zlepší kvalita mestského prostredia.

„Pred vstupom do budovy VŠA sa upraví verejné priestranstvo, odstráni sa existujúci kryt, lavičky, koše a nádoby na rastliny. V rámci rekonštrukcie dôjde k zavedeniu nového krytu z betónovej dlažby, osadia sa prvky drobnej architektúry, fontána na pitie a prístrešok pre cyklistov so stojanmi na bicykle. Zrevitalizujú sa aj existujúce spevnené plochy pred internátom a rozšíri sa promenádny chodník, ktorý zabezpečí bezkolízny prechod z budovy VŠA do budov študentských domov,“ uviedla hovorkyňa PU Anna Polačková.

Galéria k článku

Súčasťou revitalizácie je aj výsadba desiatok stromov a vyše dvetisíc listnatých krov a rastlín. Ako uviedla Polačková, pri soche Anjela slobody vznikne nová oddychová zóna s fontánou:

„V rámci projektu dôjde k vybudovaniu prvkov zelenej infraštruktúry, ako aj zavedeniu prvkov na znižovanie znečistenia ovzdušia a hluku. V areáli sa tak uplatní princíp stromoradia, lemujúci hlavný komunikačný ťah a vytvoria sa voľné trávnaté lúky určené pre oddych študentov počas prestávok. Vpravo od vstupu do objektu VŠA bude pri soche Anjela slobody umiestnená promenáda s vodným prvkom – fontánou, pri ktorej sa vytvorí sedenie s oddychovou zónou.“

Revitalizácia VŠA bola vyčíslená na viac ako 407-tisíc eur, pričom je financovaná zo zdrojov Európskej únie a Prešovskej univerzity. Rekonštrukčné práce by mali byť ukončené v októbri.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

Komentáre