Výstavba komunitného domu na Luníku IX napreduje

KošiceSpravodajstvo

Novú strechu nad hlavou by malo dostať šesť rodín.

Na košickom sídlisku Luník IX minulý rok v septembri začala výstavba komunitného domu, na ktorej spolupracuje Košický samosprávny kraj (KSK), mesto Košice a občianske združenie ETP Slovensko. Do začiatku zimy sa stihli vybudovať základy stavby a oporný múr. Tento rok boli vymurované dve podlažia, pričom budova bola zastrešená a zrealizovali sa aj prípojky.

Momentálne pracuje na stavbe osem robotníkov, štyria sú priamo z Luníka IX, druhú polovicu tvoria zdravotne znevýhodnení zo Sociálneho podniku KSK. Nad prácami vykonávajú dozor majstri a stavebný dozor. Považujeme za dôležité, aby sme komunitu, ktorá býva na Luníku IX, zapájali do pracovného procesu. Vďaka tomuto projektu si môžu sami postaviť to, čo budú neskôr aj užívať. Je to jeden z najefektívnejších spôsobov, ako integrovať marginalizovanú rómsku komunitu, aby sa starali o svoj majetok a vážili si ho,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Stavebné práce zahŕňajú zastrešenie a zateplenie budovy, zhotovenie pavlače a prípravu interiéru ku kolaudácii. Ukončenie výstavby je naplánované na september tohto roka. Komunitný dom by mal slúžiť na aktivity s mládežou či pracovnej integrácie obyvateľov z marginalizovanej rómskej komunity.

Veronika Poklembová z ETP Slovensko skonštatovala, že v pláne je aj výstavba šiestich rodinných domov, na ktoré si obyvatelia Luníka IX zoberú pôžičku a budú si ho svojpomocne stavať:

„Prvá rodina so šikovnými stavebníkmi už aktuálne čaká na stavebné povolenie pre výstavbu rodinného domu. Projekt v Košiciach realizujeme podľa skúseností z Rankoviec zatiaľ pre šesť až sedem rodín. Svojpomocná výstavba domov v kombinácii so sporiacim a mikropôžičkovým programom môže byť jedným z riešení osobitne pre skupinu väčších rodín s deťmi.“

Cieľom projektu s názvom Budujeme nádej na Luníku IX – svojpomocná výstavba rodinných domov na Luníku IX je dať šance a príležitosti rôznym komunitám vrátane vylúčených skupín či ťažšie zamestnateľných ľudí, ktorým sa aj vďaka výstavbe centra zlepšia vyhliadky na trhu práce.

Hovorkyňa KSK Anna Terezková pripomenula, že na stavebných prácach sa podieľajú aj zamestnanci z krajského sociálneho podniku spolu s obyvateľmi Luníka IX:

„Vďaka svojpomocnej výstavbe si majú osvojiť pracovné návyky a naučiť sa hospodáriť s financiami. Jednou z podmienok bývania v novopostavených domoch je totiž pravidelné sporenie. ETP Slovensko popri stavbe komunitného domu realizuje aj práce na obnove verejného priestoru na Hrebendovej ulici. Vznikla tam už oddychová zóna, s ktorou pomohli aj obyvatelia sídliska.“

Komentáre