Výstavba obchodného centra Forum uzavrie na dva mesiace časť Štefánikovej ulice v Prešove

PrešovSpravodajstvo

Uzávierka Štefánikovej ulice sa dotkne aj cestovných poriadkov mestskej hromadnej dopravy.

Výstavba kanalizácie obchodného centra Forum ovplyvní v najbližších dvoch mesiacoch dopravu na Štefánikovej ulici v Prešove. Tá bude od 5. augusta až do 30. septembra úplne uzavretá v úseku od ulice Janka Borodáča po Hviezdoslavovu ulicu. Uzávera si vyžiada zmeny v doprave vrátane liniek mestskej hromadnej dopravy. Informovala o tom tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.

Obchádzková trasa pre individuálnu automobilovú dopravu v smere zo Štefánikovej ulice na Okružnú ulicu bude v najbližších dvoch mesiacoch vedená po uliciach Janka Borodáča, Pavlovičovo námestie a Štefánikova v úseku od Pavlovičovho námestia po Hviezdoslavovu ulicu. V opačnom smere bude doprava vedená po uliciach Hviezdoslavova a Janka Borodáča. „Vozidlá idúce zo smeru od ulice Janka Borodáča budú jazdiť po uliciach Štefánikova, v úseku od ulice Janka Borodača po Námestie legionárov, Masarykova, Partizánska, Pavlovičovo námestie a Štefánikova, v úseku od Pavlovičovho námestia po Hviezdoslavovu ulicu,“ vysvetlila Šitárová.

Foto
Výstavba kanalizácie obchodného centra Forum ovplyvní v najbližších dvoch mesiacoch dopravu na Štefánikovej ulici v Prešove / presov.sk

Uzávierka Štefánikovej ulice sa dotkne aj cestovných poriadkov mestskej hromadnej dopravy. Linky 29, 32 a 32A budú premávať po obchádzkových a náhradných trasách. Linka 29 smerom k nemocnici bude premávať po uliciach Levočská, Hlavná a Grešova a neobslúži zastávky Floriánova a Okružná. Náhradné zastávky budú Poliklinika, Trojica a Na Hlavnej. Všetky spoje linky 32 v smere na Sibírsku ulicu budú namiesto zastávky Okružná začínať na zastávke Trojica a táto linka nebude počas uzávierky obsluhovať zastávky Okružná, Floriánova a Poliklinika. Linka 32A bude premávať po náhradnej trase po uliciach Rusínska, Lesík delostrelcov, Vajanského, Duklianska a Hlavná s obsluhou zastávok na znamenie Lesík delostrelcov a Vajanského. Táto linka nebude obsluhovať zastávky Čierny most a Okružná.

V súvislosti s predmetnou uzávierkou dochádza aj k zmene časového režimu premávky liniek 32 a 32A počas pracovných dní v smere zo Sídliska Sekčov do centra mesta. Všetky spoje do 13.00 hod. budú premávať po trase linky 32 a následne po tejto hodine budú premávať všetky spoje po trase linky č. 32A. Zmeny v cestovnom poriadku sa po začiatku nového školského roka dotknú aj žiakov okolitých škôl. „Základná škola na Kúpeľnej ulici, Gymnázium sv. Moniky, Hotelova akadémia, SOŠ obchodu a služieb, Gymnázium Jána Adama Raymana budú o zmenách v cestovných poriadkoch MHD svojich žiakov a študentov informovať ešte pred začiatkom školského roka, a to prostredníctvom svojich webových stránok a ďalších dostupných komunikačných kanálov,“ uviedla Šitárová.

 

Zdroj: SITA

Komentáre