Výstavba Severného obchvatu Prešova začne koncom júla

PrešovSpravodajstvo

Navrhovanou zmluvnou cenou je takmer 143 miliónov eur bez DPH.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v týchto dňoch ukončila súťaž na zhotoviteľa stavebných prác Severného obchvatu Prešova. Prvá etapa R4 začne koncom júla. Navrhovanou zmluvnou cenou je takmer 143 miliónov eur bez DPH. Ako informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová, voči rozhodnutiu nepodal žiadny z uchádzačov odvolanie v zákonnej lehote, čo znamená, že sa čaká na súčinnosť víťaza pred podpisom zmluvy. Ten by sa mal uskutočniť v druhom júlovom týždni. Začiatok stavebných prác je stanovený na 29. júla. Najväčšie zdržanie pri vyhodnocovaní súťaže bolo spôsobené viacnásobným overovaním stavebných referencií z Ázie.

Foto
Vizualizácia projektu / facebook.com/pomoc.na.dialnici

Súčasťou prvej etapy projektu je výstavba rýchlostnej cesty medzi križovatkami Prešov-západ a Prešov-sever. Tento úsek má dĺžku 4,3 kilometra a bude na ňom deväť mostov a protihluková stena. Stavba by mala byť hotová za 1340 dní. Ide o prepojenie cesty I/68 medzi Sabinovom a Prešovom s diaľnicou D1. Ďalej sa zrealizuje aj preložka cesty I/68 v dĺžke takmer dvoch kilometrov a mimoúrovňová križovatka Prešov-sever s touto cestou.

„Výstavbou rýchlostnej cesty R4 v danom úseku dôjde k prerozdeleniu dopravy a čiastočnému zníženiu zaťaženia mestských komunikácií. Súčasťou úseku je tunel Bikoš s dĺžkou 1,1 kilometra. Rýchlostná cesta R4 je súčasťou transeurópskej dopravnej siete TEN-T. Ide o začiatok severnej R4 smerom na Poľsko cez Svidník. Výstavba úseku R4 bude realizovaná v plnom profile,“ uviedla Michalová.

Foto
Vizualizácia projektu / facebook.com/pomoc.na.dialnici/

Druhá etapa Severného obchvatu Prešova sa realizuje na základe požiadavky Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) dopracovanie viacerých variantov ekonomických analýz (CBA), čo potvrdila aj Michalová: „Na základe výsledkov CBA vydá ÚHP stanovisko, či ďalšie pokračovanie prípravy bude v plnom, alebo polovičnom profile. Na tento úsek má NDS vydané právoplatné územné rozhodnutie a spracovanú dokumentáciu na stavebné povolenie na plný profil. V prípade, že padne rozhodnutie o pokračovaní v plnom profile, tak sme pripravení vyhlásiť súťaž začiatkom roku 2020. V prípade, že budeme musieť ísť do polovičného profilu, je potreba túto dokumentáciu prepracovať, a tým pádom predpokladáme zhruba 12-mesačné oneskorenie.“

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre