Vysviacka prešovského arcibiskupa Jonáša Maxima bude koncom januára

PrešovSpravodajstvo

Vysvätí ho Cyril Vasiľ.

Novovymenovaný prešovský arcibiskup a metropolita gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Jonáš Maxim príjme vysviacku 27. januára budúceho roku.

„Chcel by som, aby to bolo v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove,“ povedal vladyka, ktorý doposiaľ pôsobil ako predstavený kláštora v Unive na Ukrajine.

Za hlavného svätiteľa si vybral arcibiskupa Cyrila Vasiľa, ktorý stojí na čele košickej eparchie. Spolusvätiteľmi budú bratislavský eparcha a doterajší apoštolský administrátor prešovskej archieparchie Peter Rusnák a vladyka Venedykt Aleksiychuk, eparcha v Chicagu v USA.

Foto
Jonáš Maxim príjme vysviacku 27. januára budúceho roku / TASR

Jonáš Maxim oznámil, že ako predstavený studitského kláštora v ukrajinskom Unive sa musí ešte postarať o to, aby mal kláštor po ňom nástupcu.

Hlava Katolíckej cirkvi – pápež František vymenoval Jonáša Maxima za arcibiskupa prešovskej archieparchie a metropolitu gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 26. októbra.

„Týmto menovaním sa vlastne obnovuje najvyšší riadiaci orgán našej cirkvi, ktorým je rada hierarchov,“ uviedol vladyka Cyril.

 

Zdroj: TASR

Komentáre