V Košiciach objavili vzácny strieborný poklad

KošiceSpravodajstvo

Krajší vianočný darček si milovníci histórie a Košičania ani nemohli predstaviť, pôvodné mince sa nachádzaju v podzemí Levočského domu, kde sa zatiaľ nedostanete.

Foto
Mince, ktoré boli v rámci pokladu objavené v decembri 2018  / www.pamiatky.sk

Vianočný darček, aký tu ešte nebol. Presne tak by sme mohli opísať unikátny a jedinečný archeologický nález Košického strieborného pokladu zo 17. storočia. V decembri 2018 sa ho podarilo objaviť archeológovi Mgr. Petrovi Šimčíkovi ako prvému nálezcovi v rámci oficiálneho výskumu predpísaného v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Košice. 

Foto
Autor výskumu Peter Šimčík priamo na mieste objavu / www.pamiatky.sk

Nález sa nachádza v pivniciach tzv. Levočského domu v Košiciach, na Hlavnej 65, informuje stránka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Levočský dom, ktorý v dnešnej dobe poznáme aj ako Pivovar Hostinec skrýva vo svojich útrobách pravdepodobne oveľa viac. Jeho majiteľ však zatiaľ o poklade hovoriť nechce a odvoláva sa na tlačovú besedu v novom roku. Archeologický prieskum pravdepodobne ešte prebieha. 

Foto
Známy pivovar sa na sociálnej sieti pochválil aj s týmto pokladom / Instagram

A čo Košický zlatý poklad

Len pripomeňme, že metropola východu už svoj poklad má. Košický zlatý poklad sa považuje za najbohatší nález zlatých mincí na Slovensku. Objavený bol 24. augusta 1935 pri stavebných prácach v budove na Hlavnej ul. č. 68 v Košiciach, čiže prakticky neďaleko objavu strieborného pokladu (Hlavná 65). Podľa Východoslovenského múzea v Košiciach je jedným z najvýznamnejších pokladov v európskom i svetovom meradle.

Košický zlatý poklad tvorí 2920 zlatých mincí, dukátov a dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Bol uložený v schránke z tepaného medeného plechu s rytými zvieracími motívmi. Ukryli ho v budove, v ktorej v tom čase pôsobila Spišská komora, niekedy po roku 1679. Poklad sa pravdepodobne snažili ukryť pred Imrichom Thökölym,  ktorý v rámci protihabsburgských povstaní obsadil Košice v roku 1682.  

Bohaté zastúpenie typov mincí a široký geografický záber radí Košický zlatý poklad medzi umelecké skvosty Európy. Východoslovenské múzeum uvádza, že hoci mu viackrát hrozil tradičný osud pokladov - nenávratná strata, zachoval sa neporušený. Od septembra 2013 je verejnosti znovu prístupný v špeciálne upravenom trezore v zrekonštruovanej historickej účelovej budove Východoslovenského múzea v Košiciach.

Téme Košického strieborného pokladu sa ešte budeme venovať. 

Autorka: Ivana Gáll Bajerová

 

 

Ďakujeme, ak sme vás týmto článkom inšpirovali, neboli by sme však radi, ak by ste nás bez zdroja kopírovali.

Komentáre