Z hrobu Antona Prídavku zmizla plastika s reliéfom jeho tváre

KošiceSpravodajstvo

Incident môže pomníku paradoxne pomôcť.

Na košickom verejnom cintoríne zmizla plastika s reliéfom tváre Antona Prídavku. Autorom náhrobného pomníka je akademický sochár František Gibala. Ako uviedol Marián Gladiš z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, ktorý sa dlhodobo venuje životu a dielu tejto osobnosti, daný incident môže pomníku paradoxne pomôcť. „Náhrobok Antona Prídavka bol už dlhší čas v nevyhovujúcom stave, a to napriek tomu, že ide o hrob významnej osobnosti a zároveň aj vojnový hrob – a ako takému by mu mala byť zo zákona venovaná osobitná starostlivosť.“

Pamätník v skutočnosti chátral. „Na náhrobnom kameni chýbali alebo boli poškodené viaceré písmená. Možností na nápravu bolo v ostatnom čase niekoľko, napr. pri príležitosti 110. výročia narodenia Antona Prídavka v roku 2014 či 70. výročia jeho predčasného úmrtia v roku 2015. Žiaľ, k zlepšeniu stavu pomníka napriek viacerým upozorneniam a apelom nedošlo. Teraz sa otvára priestor na jeho celkovú obnovu s cieľom prinavrátiť mu podobu, akú pôvodne mal a akú si zaslúži,“ doplnil Gladiš.

Foto
Pamätník Antona Prídavku / FF UPJŠ

Anton Prídavok bol jednou z najvýraznejších osobností prvej polovice 20. storočia. Rodák z Kežmarku pôsobil vo viacerých mestách a obciach východného Slovenska, osobitný vzťah si však vybudoval ku Košiciam, kde pôsobil v rokoch 1923 až 1938. Prídavok popri učiteľstvu a iných odboroch pôsobil aj v Matici slovenskej a Slovenskej lige. Od začiatku sa s veľkým nadšením zapájal do národného, kultúrneho a verejného života. V roku 1932 sa stal tajomníkom literárneho oddelenia košickej odbočky Radiojornalu. V tom istom roku začal vydávať prvý, doposiaľ vychádzajúci jazykovedný časopis Slovenská reč. Po Viedenskej arbitráži v roku 1938 sa Košice pripojili k horthyovskému Maďarsku. Miestna pobočka rozhlasu sa tak presťahovala do Prešova, ktoré zabezpečil Prídavok. Ten bol následne poverený vedením štúdia, a to až do vypuknutia Slovenského národného povstania. Funkcie bol zbavený po tom, čo tajne poskytol techniku pre potreby povstaleckého vysielača v Banskej Bystrici. Prídavok bol aktívnym účastníkom povstania. Na následky mučenia zomrel štyri dni po skončení vojny. Bol pochovaný v Ružomberku, ale v roku 1946 boli jeho ostatky slávnostne pochované na čestnom mieste verejného cintorína v Košiciach.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

Komentáre