Z Košíc a okolia nemiznú len stromy, ale aj kvety

KošiceSpravodajstvo

Páchatelia dokážu spôsobiť škodu za tisíce eur.

Častým problémom na východe Slovenska je aj ťažba dreva krádežou. Páchatelia svojím nezodpovedným správaním dokážu spôsobiť škodu za tisíce eur. Aj Mestské lesy Košice bojujú proti nelegálnemu výrubu stromov, čo nám potvrdil inšpektor pre ťažbu Radoslav Opiňár:

„Od začiatku tohto roka sme u nás v Mestských lesoch Košice zaznamenali nelegálny výrub len v Kojšove s tým, že v tomto prípade bol páchateľ doslova prichytený pri páchaní skutku. Došlo k bezvýznamnej škode na majetku s tým, že páchateľ zaplatil pokutu.“

V prípade, že páchateľ nie je pristihnutý pri čine, vypočíta sa škoda na majetku. Orgány činné v trestnom konaní následne postupujú na základe potvrdeného záznamu zo šetrenia.

„Obvyklý postup pri takýchto prípadoch je taký, že akonáhle je zaznamenaná krádež, sú privolaní príslušníci obvodného oddelenia Policajného zboru. Následne vyhotovia záznam z obhliadky, ktorý pre nás potom slúži ako podklad pre zaevidovanie odcudzenej drevnej hmoty, ktorá priamo vstupuje do lesnej mestskej evidencie. Odborný lesný hospodár ju takto zaeviduje, teda aj toto drevo evidujeme. Je to tiež v podstate ťažba, žiaľ, nelegálna, ťažba krádežou,“ vysvetlil Opiňár.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Z Košíc a okolia nemiznú len stromy, ale aj kvety. Peter Sasák zo Správy mestskej zelene pre Košice Online uviedol, že aj tento rok evidujú niekoľko hlásení o krádeži rastlín, ktoré najčastejšie miznú zo záhonov čerstvo po výsadbe:

„Výpadky rastlín operatívne nahrádzame kusmi z rezervy. Plochy, kde ku menším krádežiam došlo, si fotíme a zaznamenávame kvôli evidencii výsadby, ale kým škoda nie je značná, tak ju nehlásime mestskej ani štátnej polícii. Vandalizmus vo forme udupávania a poškodzovania záhonov sa našťastie vďaka osadeným kamerám v centrálnej zóne minimalizoval. Ale ak by došlo k výraznejším škodám na kvetoch a záhonoch, potom hlásime udalosti polícii, ktorá tieto prípady následne preveruje.“

Vzhľadom na to, že počet odcudzených rastlín sa pohybuje v niekoľkých kusoch, nedochádza k veľkým škodám na majetku.

 

Komentáre