Z lokalít v blízkosti obytných zón v Košiciach sa podarilo odplašiť desiatky diviakov

KošiceSpravodajstvo

Ležoviská sa nachádzajú na zanedbaných a zarastených pozemkoch.

Medzi dlhodobé problémy v Košiciach patrí aj výskyt diviačej zveri v blízkosti obydlí. Najmä na jeseň sa pohybujú v okolí záhradkárskych osád a lokalít s neudržiavanými pozemkami, ktoré sú zarastené burinou, inváznymi rastlinami, krami a náletovými drevinami. Diviaky tam prenikajú cez oplotenie, pričom hľadajú nielen potravu, ale aj úkryt.

Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Košice vo svojom stanovisku pre Košice Online uviedol, že je nevyhnutné, aby užívatelia dotknutých poľovných revírov intenzívne znižovali početnosť diviačej zveri v okolí intravilánu a rizikových oblastí:

„Z poľovníckeho hľadiska je najúčinnejšie znižovanie početnosti diviačej zveri priamo na poľovných plochách poľovného revíru (mimo intravilánu), kde je lov možné uskutočniť bezpečne, bez nejakých väčších obmedzení a rizík, prípadne zver rušiť v tesnej blízkosti obytných zón a nepoľovných plôch.“

Na nepoľovných plochách, kde nie je možné použiť strelnú zbraň, je potrebné prednostne uplatniť lov diviakov odchytom za účelom bezodkladného usmrtenia. Platí to aj pre poľovné pozemky, kde je zvýšené riziko bezpečného lovu odstrelom kvôli vysokej návštevnosti neďalekého Lesoparku. Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Košice odporúča zaviesť aj ďalšie opatrenia:

Na neudržiavaných pozemkoch vykonávať pravidelnú údržbu, ako kosenie, výrub náletových drevín a likvidácia inváznych rastlín. Rastlinný odpad či prebytky zo záhrad nehromadiť za oplotenie záhradkových osád, čím je diviačia zver lákaná za potravou do týchto lokalít. Edukácia obyvateľov vo veci udržiavania čistoty okolia, zamedziť lákaniu zveri zvyškami komunálneho odpadu v okolí kontajnerov a kŕmením potulujúcej sa zveri po mestskej časti, čím sami túto zver prilákajú a učia na pohodlný spôsob života – kde zver nachádza pre nich veľmi priaznivý biotop. Aktívna súčinnosť mestských častí ako samosprávy je pri tom nevyhnutná.“

Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Košice v tejto súvislosti neeviduje ani neprijal žiadny podnet. Jedným z dôvodov je aj to, že koná len v prípadoch, ak dôjde ku škodám spôsobených chránenými živočíchmi.

Foto
Medzi dlhodobé problémy v Košiciach patrí aj výskyt diviačej zveri v blízkosti obydlí (Ilustračná fotografia) / TASR

Situácia v mestských častiach

Diviaky sa často vyskytujú aj v chatových a rekreačných lokalitách v mestskej časti Sever vrátane Aničky, Račieho potoka či Čermeľského údolia. Miestny úrad v tejto súvislosti spolupracuje s okresným úradom, poľovníckym združením a Mestskými lesmi, čo nám potvrdil starosta František Ténai:

„Diviaky sa snažia dostať k odpadkom, zvyškom potravy a pri tejto snahe dochádza aj k poškodzovaniu majetku, najmä v chatových a záhradkárskych lokalitách, ale súčasne ohrozujú aj obyvateľov v obytných zónach, hlavne kde sú rodinné domy.“

Odstrel je možný iba v poľovných revíroch, nie v obytných zónach, respektíve v ich blízkosti. Jedným z opatrení, ako predísť pohybu diviakov v blízkosti obytných zón, je ich organizované vyháňanie. Začiatkom novembra sa podarilo z lokalít Kalvária, Anička, Račí potok a Suchá dolina vyplašiť niekoľko desiatok kusov diviačej zveri. Mestská časť plánuje v tejto iniciatíve pokračovať aj naďalej.

„Chcel by som však apelovať na všetkých obyvateľov a užívateľov záhradkárskych lokalít so zvýšeným výskytom diviačej zveri, aby im nevytvárali lákadlá v podobe odpadkov či zvyškov ovocia a zeleniny odhodených v kríkoch a okolo chodníkov a ciest. Súčasne majitelia pozemkov by sa mali o svoje nehnuteľnosti starať a nenechať ich zarásť vysokou trávou, kríkmi a húštinou, lebo takto vytvárajú ideálne podmienky pre diviačiu zver.“

Obyvatelia Sídliska Ťahanovce hlásia pohyb diviakov pri Čínskej či Varšavskej ulici. Starosta Miloš Ihnát povedal, že Okresný úrad kvôli africkému moru ošípaných neodporúča spoločné poľovačky:

„Individuálne poľovačky môžu byť z dôvodu bezpečnosti len na poľovnej ploche mimo obytného priestoru. Lovena – poľovníci tvrdia, že priestor poľovného revíru najmä Sad mládeže pravidelne monitorujú a po zahnaní do hĺbky lesa prebieha aj odstrel diviakov.“

Ležoviská zveri sa podľa Ihnáta nachádzajú na zanedbaných a zarastených pozemkoch. Problém s diviakmi zaznamenala aj Myslava, ktorá podľa starostu Františka Beera registruje niekoľko podnetov od občanov, pričom ich postúpila Mestským lesom:

„Podľa slov zamestnanca Mestských lesov budú podľa potreby vykonávať plašenie a taktiež vybudovanie akéhosi kŕmidla pre zver mimo zastavanú oblasť, keďže najväčším problémom pre zver je práve to, že obyvatelia často vyhadzujú bioodpad a kompost mimo hraníc svojich pozemkov, povedzme, prebytočné a zhnité jablká, orechy, a tie práve priťahujú zver blízko k obydliam.“

Starosta Myslavy spolu so zamestnancom Mestských lesov zrealizovali obhliadku terénu a dohodli sa na ďalších opatreniach. K zníženiu výskytu diviakov by dopomohlo najmä to, aby obyvatelia skladovali bioodpad v kompostéroch a na svojich ohradených pozemkoch. Pri prechádzke by mali byť ostražití, pričom sa odporúča vynechať večerné návštevy lesa. V prípade, ak spozorujú diviaky, je potrebné bezodkladne kontaktovať štátnu alebo mestskú políciu na číslach 158, respektíve 159.

Komentáre