Z východoslovenských internátov sa ozýva stavebný ruch

VýchodSpravodajstvo

Opravy boli celkovo vyčíslené na milióny eur.

Obdobie leta sa každoročne využíva nielen na rekonštrukciu školských zariadení, ale aj internátov vrátane tých, v ktorých sú ubytovaní vysokoškoláci. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach vyčlenila na tento účel približne 250-tisíc eur, pričom časť je hradená zo štátnej dotácie a časť z vlastných zdrojov. Študentské domovy na Medickej ulici v Košiciach majú podľa hovorkyne UPJŠ Laury Hoľanovej kapacitu približne 1400 miest, pričom v nadchádzajúcom akademickom roku bude plne využitá:

„Momentálne prebieha rekonštrukcia jedného bloku Študentských domovov UPJŠ v Košiciach na Medickej 6. Pozostáva z úpravy interiéru a výmeny nábytku. Trvať bude do konca augusta, to znamená, že ubytovanie študentov v novom akademickom roku nebude nijako obmedzené z dôvodu rekonštrukčných prác.“

Študentské domovy a jedálne Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) môžu prichýliť takmer 5000 vysokoškolákov. Ich riaditeľ Marek Dufala uviedol, že evidujú viac žiadostí o ubytovanie, ako je celková kapacita internátov. Stavebné práce sa realizujú aj na Jedlíkovej, Němcovej či Urbánkovej ulici. Ide napríklad o modernizáciu vybraných izieb, kuchyniek, opravu apartmánov, maľovanie či výmenu okien, a to celkovo za približne 700-tisíc eur z vlastných zdrojov TUKE.

„Na bežnú údržbu máme k dispozícii vlastné údržbárske čaty. Z nami zakúpeného stavebného materiálu pracovníci týchto čiat svojpomocne vykonávajú nielen bežné údržbárske práce, ale aj stavebné práce (maľovanie, výspravky, rozvody elektroinštalácie, vody, pokládka obkladov a dlažby),“ doplnil Dufala.

Foto
Okrem iných sa rekonštruuje aj Nový internát Prešovskej univerzity / KOŠICE ONLINE

Aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach rekonštruuje svoje študentské domovy na Ceste pod Hradovou za takmer 332-tisíc eur, čo nám potvrdila jej hovorkyňa Zuzana Bobriková:

„V júli 2022 bolo zrekonštruované druhé a tretie podlažie, spolu 24 izieb v bloku A. V septembri 2022 bude odovzdané siedme a ôsme podlažie v bloku B. Na všetky tieto práce boli použité finančné zdroje z účelovej dotácie na obnovu študentských domovov z ministerstva školstva. Všetky zrekonštruované izby sú zariadené novým nábytkom: výklopná váľanda, skriňa, písací stôl, stolička, polička. Všetky Izby sú dvojlôžkové. Na nové zariadenie boli použité vlastné finančné zdroje UVLF. Okrem rekonštrukcie sa v obidvoch budovách študentských domovov počas leta robí bežná údržba a hygienické maľby.“

Študentské domovy UVLF majú 833 lôžok. Vzhľadom na to, že stavebné práce na dvoch podlažiach budú pokračovať aj počas semestra, študenti budú mať k dispozícii 785 lôžok. Univerzita preto rokuje so zmluvnými partnermi a hľadá alternatívy ubytovania vysokoškolákov.

Aj Prešovská univerzita (PU) v Prešove podľa hovorkyne Anny Polačkovej zatepľuje svoje študentské domovy, aby znížila ich energetickú náročnosť:

Aktuálne sa začali práce na internáte na Námestí mládeže v celkovej výške nákladov viac ako 700-tisíc eur. Hradené budú zo štrukturálnych fondov Európskej únie a vlastných zdrojov univerzity. Uskutočnením spomenutých  prác by malo dôjsť k viac ako 50-percentnému zníženiu tepelných strát objektu, čo by sa malo prejaviť aj na znížení nákladov univerzity pri prevádzke energií.“

Tento projekt by mal byť ukončený v júli budúceho roka. Zároveň sa modernizuje aj takzvaný Nový internát na ulici 17. novembra. Práce za takmer 1,8 milióna eur by mali byť hotové v marci 2023.

Stredoškolské internáty

Stavebný ruch sa ozýva aj zo stredoškolských internátov, ktoré sú v správe Košického samosprávneho kraja (KSK), s kapacitou 3085 miest. Hovorca KSK Michal Hudák pre Rádio Košice povedal, že župa investuje finančné prostriedky z vlastného rozpočtu vo výške približne 630-tisíc eur:

„Momentálne je ukončená rekonštrukcia bytových jadier v školskom internáte pri Obchodnej akadémii Akademika Hronca 8 v Rožňave. Práce budú pokračovať výmenou podláh v objekte a hygienickou maľbou priestorov.  Po ukončení stavebných prác predpokladáme dodanie nového nábytku do školských izieb. V lete bude realizovaná aj oprava prízemia ubytovne Limba v Spišskej Novej Vsi. Ostatné internáty vykonávajú bežnú údržbu pred začiatkom školského roka. KSK realizuje potrebné úkony k získaniu finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov na komplexnú a súvislú rekonštrukciu ďalších školských internátov.“

Študenti majú k dispozícii aj zhruba 2100 miest v ubytovacích zariadeniach Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Lea Heilová z Úradu PSK skonštatovala, že župa nemá dostatok finančných prostriedkov na rozsiahlu rekonštrukciu svojich internátov:

„Po minulé roky bolo toto obdobie využívané na úpravu a rekonštrukciu internátov, žiaľ, v tomto roku nie je priaznivá finančná situácia. Toto leto sa preto pristúpilo len k rekonštrukcii Školského internátu v Poprade, ktorý zahŕňal montáž meracích zariadení energií (3500 eur) a vybudovanie internetovej siete (10-tisíc eur). Z kapitálových výdavkov sa tiež zakúpil čistiaci stroj na linoleum a dlažby (3000 eur).“

Komentáre