Začiatok akademického roka budú sprevádzať prísne opatrenia. Nie je vylúčené ani dištančné vzdelávanie

VýchodKoronavírus

Samozrejmosťou je povinnosť nosiť rúška, respektíve inú adekvátnu ochranu tváre.

Univerzity na východnom Slovensku sa pripravujú na začiatok akademického roka 2020/2021. Zimný semester, ktorý začne v pondelok 21. septembra, budú sprevádzať viaceré protiepidemiologické opatrenia.

„Zimný semester akademického roka 2020/2021 sa začína 21.09.2020. Forma výučby bude prispôsobená aktuálnej epidemiologickej situácii, pričom skúsenosti z predchádzajúceho obdobia ukazujú, že na pôde fakúlt a pracovísk Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach sú k dispozícii vhodné technické a pedagogické prostriedky aj pre prípadné znovuzavedenie dištančnej formy plnohodnotnej výučby,“ uviedol pre Košice Online hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Nový akademický rok sa na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) začne bez slávnostného otvorenia.

„Výučba v zimnom semestri akademického roku 2020/2021 sa začína 21. septembra 2020. Prezenčné vzdelávanie sa bude v závislosti od vývoja jednotlivých fáz vývoja zdravotnej situácie dopĺňať alebo nahrádzať využívaním dištančných metód. Konkrétne podmienky a opatrenia upravia fakulty TUKE,“ povedal prorektor pre vzdelávanie TUKE Ervin Lumnitzer.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach zaviedla takzvaný výstražný systém a manuál odporúčaní. Jeho využitie bude sledovať permanentná monitorovacia a koordinačná rada, ktorá je súčasťou krízového štábu školy.

„V prvom vyučovacom týždni na začiatku semestra všetci zamestnanci a doktorandi vyplnia dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za posledných 14 dní formou elektronického formulára. To isté musia urobiť pri každom opakovanom príchode na územie Slovenskej republiky zo zahraničia. Obmedzili sa všetky spoločenské, kultúrne a športové aktivity študentov a zamestnancov v uzavretých priestoroch. Všetci majú povinnosť nosiť rúška alebo ochranné štíty a dodržiavať dvojmetrový odstup. Osoby s príznakmi infekcie dýchacích ciest majú zakázaný vstup do priestorov univerzity. Štúdium sa bude uskutočňovať kombinovaním prezenčnej a dištančnej formy vzdelávania,“ vysvetlila hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.

Študenti Prešovskej univerzity (PU) sa vrátia do prednáškových miestností od 28. septembra, kedy začne prezenčná forma vyučovania. Ako povedala hovorkyňa PU Anna Polačková, v každej budove univerzity vrátane internátov sa vyčlení jedna miestnosť, do ktorej sa premiestni zamestnanec, respektíve študent s podozrením na ochorenie COVID-19:

„Vo všetkých prednáškových miestnostiach s kapacitou väčšou ako 50 miest univerzita zabezpečí zariadenia na dezinfekciu rúk. Pri vzdelávacích aktivitách, na ktorých sa má zúčastniť viac ako 50 osôb, je potrebné v miestnostiach aplikovať šachovnicové sedenie študentov, to je kapacita miestnosti môže byť využitá na maximálne 50 percent. V prípade, ak technické možnosti miestnosti neumožňujú dodržať uvedené pravidlo, odporúča sa kontaktnú výučbu doplniť o online prenos, respektíve o iný spôsob dištančnej výučby. Zamestnanci aj študenti musia mať v priestoroch univerzity rúško alebo ochranný štít, pričom vedenie univerzity odporúča používať aj rukavice.“

Všetci zamestnanci a študenti sú do 15. septembra povinní vyplniť online čestné vyhlásenie s informáciami o kontaktoch s nakazenými alebo podozrivými osobami, účasti na hromadných akciách a cestách do zahraničia.

 

Komentáre