Zákaz návštev či vzájomných stretnutí. Na internátoch platia prísne opatrenia

VýchodKoronavírus

Jedným z nich je aj prekrytie horných dýchacích ciest.

Univerzity na východnom Slovensku kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii pristúpili v novom akademickom roku ku kombinovanej forme výučby, ktorá sa realizuje v režime OTP. Zároveň sprísnili viacero opatrení, ktoré zaviedli aj na internátoch.

„V študentských domovoch platia prísne obmedzenia, ako zákaz návštev neubytovaných osôb, zákaz vzájomného navštevovania sa, na pôde študentských domovov je zákaz akýchkoľvek podujatí. Rozdelenie ubytovaných študentov podľa zaočkovania, respektíve nezaočkovania je vecou ich vzájomnej dohody, ktorú vedenie Študentských domovov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach rešpektuje. Zahraniční študenti, ktorí nespĺňajú výnimku z karantény, absolvovali karanténu pri vstupe na územie Slovenskej republiky pred nástupom do Študentských domovov UPJŠ,“ reagoval pre Košice Online hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Domáci aj zahraniční študenti Technickej univerzity môžu byť v študentských domovoch ubytovaní za dodržania režimu OTP. Samozrejmosťou je prekrytie horných dýchacích ciest, ktoré sa vťahuje rovnako na študentov, tak aj na zamestnancov. Hovorkyňa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach Zuzana Bobriková nám potvrdila, že všetky činnosti univerzity sa riadia vlastným COVID semaforom:

„Ten obsahuje podmienky pedagogického procesu a prevádzky na univerzite i v študentských domovoch. Na internátoch platia opatrenia podľa príkazu rektorky v súlade so všeobecne platnými aktuálnymi opatreniami regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ubytovaní sa riadia podľa protokolu OTP. Nie je povolené stretávanie študentov, dodržiavajú sa všetky hygienické opatrenia.“

Foto
V priestoroch internátov je k dispozícii aj dezinfekcia rúk / TASR

UVLF doposiaľ nezaznamenala epidemický výskyt koronavírusu. Niektorí študenti sa však nakazili v domácom prostredí. Režim OTP platí aj na internátoch Prešovskej univerzity (PU). Jej hovorkyňa Anna Polačková uviedla, že mnohí z ubytovaných požadovali možnosť kombinovaného bývania, teda domáci so zahraničnými študentami:

„Študentské domovy a jedáleň PU  taktiež fungujú v režime OTP a vo všetkých objektoch študentských domovov sú návštevy zakázané. Zápis študentov na ubytovanie prebiehal taktiež v režime OTP, pričom študenti mali možnosť výberu izby a spolubývajúceho. Z našej strany nedošlo k deleniu izieb, ktoré by boli špeciálne vyhradené pre zaočkované, prípadne nezaočkované osoby. V tomto smere nebola takáto požiadavka ani zo strany študentov.“

Stredoškolské internáty v Košiciach

Obmedzenia pretrvávajú aj na stredoškolských internátoch v Košiciach. Žiaci na internáte Strednej odbornej školy Železničná sú ubytovaní podľa ročníkov a jednotlivých študijných odborov. Na každom poschodí je zriadená izolačná miestnosť pre prípad zistenia možného ochorenia. Zaočkovanosť žiakov v školskom internáte je 43 percent.

Ubytovaní sú iba žiaci, ktorí majú prezenčné vyučovanie. Zatiaľ nemáme ani podozrenie, ani žiadny žiak nie je zatiaľ v karanténe. Pri raňajkách, obedoch, večeri sedia žiaci z jednej triedy pri jednom stole. Do jedálne sú púšťaní v menších skupinkách. Po viac ako trojdňovej absencii sa všetci žiaci musia preukázať prehlásením o bezpríznakovosti, prípadne negatívnym antigénovým testom,“ skonštatovala riaditeľka internátu Jana Lenhardtová.

Foto
Obmedzenia platia aj na stredoškolských internátoch v Košiciach / TASR

Prísne hygienické opatrenia pretrvávajú aj vo všetkých školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK). Pri vstupe do budovy Školského internátu na Medickej ulici musia študenti prejsť okolo bezkontaktného vertikálneho merača teploty a rovnako ako pri vstupe, tak aj na poschodiach, hale či spoločných priestoroch je samozrejmosťou dezinfekcia a ochrana respirátorom. V interiéri sa tiež nachádzajú germicídne žiariče a dbá sa na pravidelné vetranie všetkých priestorov. 

„V školskom internáte na Medickej ulici sa uplatňuje takzvané zónovanie, znamená to, že študenti sú ubytovaní na poschodiach, v izbách aj bunkách, a to tak, aby najviac spĺňali zásadu skupinky z rovnakej školy, triedy alebo ročníka, prípadne, aby sa v jednej skupine žiakov nemiešal veľký počet žiakov z rôznych škôl,“ vysvetlila hovorkyňa KSK Anna Terezková s tým, že prísnejší režim platí aj pri spoločnom stravovaní v jedálni:

„V tomto priestore sa v rovnakom čase stravujú maximálne dve skupiny študentov, pričom pri jednom stole sú najviac tri osoby. Aby sa predišlo možnému šíreniu nákazy, v internáte je dočasne obmedzené aj združovanie sa v rámci športových aktivít v interiéri a obmedzený je aj pohyb medzi poschodiami či v spoločných priestoroch internátu.“

Košický kraj nevedie evidenciu zaočkovanosti študentov, ktorí bývajú na školských internátoch. Župa však stredným školám ponúkla možnosť vakcinácie priamo v školách prostredníctvom krajskej výjazdovej očkovacej služby vrátane možnosti očkovania v internátoch

Komentáre