Základnú školu Bajkalská v Prešove čakajú stavebné úpravy

PrešovSpravodajstvo

Skelety pavilónov sú statické.

Prešov opraví budovu Základnej školy (ZŠ) Bajkalská v Prešove. Mesto disponuje tromi posudkami, ktoré sa zhodujú v odbornom stanovisku, že skelety pavilónov sú zo statického hľadiska stabilné. Budova však vykazuje na viacerých miestach stavebné kazy, ktoré si vyžadujú urýchlené riešenie. Situáciu komplikuje aj pokles podláh vplyvom sadnutia podložia v okolí kanálových trás a nutnosť opravy strechy.

Foto
Vyčlenením prostriedkov na najnutnejšie práce sa bude zaoberať aj mestské zastupiteľstvo / Mesto Prešov

„Školu preto v najbližšom období čaká séria stavebných prác, ktoré budú rozvrhnuté na niekoľko etáp. Pôjde o demontáž fotovoltických panelov zo striech, rekonštrukciu strešnej krytiny, opravu podkladných konštrukcií podláh vo vybraných častiach, opravu opadávajúcich omietok stropu, či sanáciu niektorých murovaných častí v dvoch pavilónoch,“ uviedlo mesto.

Samospráva zaslala ministerstvu školstva žiadosť o finančnú pomoc pri riešení havarijného stavu školy. Vyčlenením prostriedkov na najnutnejšie práce sa bude zaoberať aj aprílové mestské zastupiteľstvo.

Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční štandardne od 1. do 30. apríla.

Komentáre