Základnú školu Mirka Nešpora v Prešove čaká rozsiahla rekonštrukcia

PrešovSpravodajstvo

Žiaci sa budú vzdelávať v krajšom a príjemnejšom prostredí.

Mesto Prešov uspelo pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Mirka Nešpora 2. Po obnove a následnej prevádzke celého školského zariadenia sa ušetrí množstvo energie a žiaci sa budú vzdelávať v krajšom a príjemnejšom prostredí. Rozsiahla rekonštrukcia bude financovaná prostredníctvom Operačného programu kvalita životného prostredia.

Obvodový plášť objektu je po 38 rokoch v pôvodnom stave bez dodatočného zateplenia. Strecha bola len čiastočne zrekonštruovaná a výmenu potrebujú aj staré drevené okná. Interiérové svietidlá nevyhovujú platnej norme. Rekonštrukciou sa zlepšia tepelnotechnické vlastnosti budovy, obvodové steny a strecha sa zateplia, pôvodné drevené okná nahradia plastové a výmenou prejde aj osvetlenie a vzduchotechnika.

Foto
Obvodový plášť objektu je po 38 rokoch v pôvodnom stave bez dodatočného zateplenia / Mesto Prešov

„Obvodový plášť bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny, strešná konštrukcia bude zateplená doskami z extrudovaného polystyrénu a v celom objekte budú osadené plastové okná s mikroventilačnou štrbinou a izolačným trojsklom. Súčasťou rekonštrukcie sú aj prístrešky nad vstupmi do budovy. V priestore šatní pri telocvični pribudne nový východ z budovy a okolo objektu bude zhotovený nový odkvapový chodník z betónovej vibrolisovanej dlažby široký 0,5 metra,“ uviedol hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek s tým, že vďaka opatreniam na zníženie spotreby palív a energie v budove sa po rekonštrukcii podarí dosiahnuť úsporu nákladov na prevádzku celého objektu.

Projekt bol vyčíslený na viac ako 1,1 milióna eur, pričom výška nenávratného finančného príspevku je takmer 984-tisíc eur a mesto Prešov prispelo sumou vyše 154-tisíc eur.

Komentáre