Zamestnanci UNLP zvíťazili v ankete obľúbenosti lekárov a sestier

KošiceSpravodajstvo

O víťazoch ocenenia, ktoré je udeľované Asociáciou na ochranu práv pacienta, rozhodla po prvýkrát aj široká verejnosť.

Anketa Môj lekár a Moja sestra oceňuje výnimočných lekárov a sestry na Slovensku už niekoľko rokov. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská odovzdala ceny 10 lekárom a 10 sestrám, o ktorých rozhodla na základe nominácií pacientov odborná porota zložená zo zástupcov lekárov, sestier a pacientskych organizácií. O svojom lekárovi a sestre mohla tento rok rozhodnúť aj široká verejnosť hlasovaním v ankete na stránke asociácie.

Spomedzi ocenených lekárov získal najviac hlasov Marián Rošák a spomedzi sestier Alena Kellnerová. Doktor Rošák pracuje  na septickom oddelení UNLP už 15 rokov. Intenzívne sa venuje pacientom s chronickými ranami a dekubitmi. „Toto ocenenie vnímam nie len ako ocenenie mojej osoby, ale ako ocenenie celého nášho kolektívu a veľmi si ho vážim. Aj do budúcna sa budem snažiť pomôcť čo najväčšiemu počtu pacientov a pevne verím, že v súčinnosti s ostatnými inštitúciami sa nám podarí zefektívniť proces liečby,“ uviedol ocenený Rošák.   

Foto
Spomedzi ocenených lekárov získal najviac hlasov Marián Rošák a spomedzi sestier Alena Kellnerová / UNLP

Alena Kellnerová pôsobí ako vedúca sestra Kliniky úrazovej chirurgie UNLP. Svoj život zasvätila nielen práci s pacientmi, ale aj vlastnému vzdelávaniu. Zaviedla do praxe mnohé teoretické a praktické skúsenosti, vďaka ktorým sa Klinika úrazovej chirurgie stala jedným z najšpičkovejších pracovísk na Slovensku. „Prekvapila ma nominácia na ocenenie Moja sestra. Nomináciu a ocenenie vnímam ako poďakovanie za tímovú prácu všetkých zamestnancov Kliniky úrazovej chirurgie. Ďakujem širokej verejnosti, pacientom, zamestnancom Kliniky úrazovej chirurgie a všetkým zamestnancom UNLP za prejavenú dôveru v hlasovaní, o čom svedčí moje víťazstvo. Nesmierne si to vážim,“ dodala ocenená Kellnerová.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

Komentáre