Zasadnutie zastupiteľstva PSK trvalo iba pätnásť minút

PrešovSpravodajstvo

Zosnulého poslanca Ivana Hoptu nahradil Peter Pipák.

Prešovskí krajskí poslanci včera (20.1.) prvýkrát v novom roku zasadli na rokovaní, ktoré sa však kvôli pandémii uskutočnilo v online a v skrátenej forme. V úvodnom programe mali len štyri body, najdôležitejší predstavoval návrh na zmenu niektorých uznesení z vlaňajšieho augustového rokovania.

„Predkladaný materiál obsahuje zmeny uznesení zo dňa 30. augusta 2021. V prípade týchto uznesení sa dopĺňa pri všetkých predkladaných výzvach len kód výzvy. Pri týchto projektoch, ktoré boli predkladané do zastupiteľstva 30. augusta, ešte neboli vygenerované kódy výziev, tie boli známe až 6. októbra 2021,“ vysvetlil vedúci Odboru dopravy Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Alexander Galajda.

Foto
Peter Pipák zložil poslanecký sľub / facebook.com/presovskykraj

Zastupiteľstvo napokon po tom, čo sa do diskusie nikto neprihlásil, schválilo zmenu týchto uznesení. Za bolo 50 prítomných poslancov. Všetky projekty, do ktorých kraj tento rok vstupuje, sú schválené. Mandátová komisia do funkcie zosnulého poslanca Ivana Hoptu navrhla ako náhradníka poslanca Petra Pipáka, ktorého na tento post aj zvolili. S týmto bodom súviseli aj zmeny zasadacieho poriadku. Na najbližšom rokovaní sa prešovskí krajskí poslanci stretnú vo februári.  

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre