Kurzy slovenčiny UPJŠ absolvovalo vyše 130 odídencov

KošiceSpravodajstvo

Úspešní účastníci dostali certifikát aj návod na ďalšie samovzdelávanie.

Kurzy slovenského jazyka organizovala Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v snahe uľahčiť integráciu Ukrajincov na Slovensku, ktorí prejavili záujem o toto jazykové vzdelávanie.

„Na ponuku zverejnenú na stránke FF UPJŠ zareagovalo v priebehu dvoch dní vyše 200 záujemcov,“ uviedla Lucia Tóthová z Filozofickej fakulty.

Jazykových kurzov, ktoré sa konali v dvojtýždňových intervaloch, sa napokon zúčastnilo 131 odídencov rôznych profesií prevažne z východnej Ukrajiny. Program bol pripravovaný s ohľadom na cieľové skupiny.

Foto
Kurz slovenského jazyka absolvovalo 131 migrantov (Ilustračná fotografia) / TASR

„Pokiaľ ide o organizáciu, v jednej skupine bolo najviac 20 frekventantov. Obsah sme sa snažili orientovať na využitie lexikálnych a gramatických zhôd medzi slovenčinou a ukrajinčinou tak, aby boli absolventi v krátkom čase schopní aktívne používať slovenčinu v základných komunikačných situáciách,“ vysvetlila Tóthová.

Účastníci získali certifikát o absolvovaní kurzu, ale aj návod, ako pokračovať v osvojovaní si slovenského jazyka ďalším samovzdelávaním.

Komentáre