Záujemcovia môžu zabojovať o post riaditeľa prešovskej nemocnice

PrešovSpravodajstvo

Okrem iného musia vypracovať projekt stratégie rozvoja organizácie.

Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Základná zložka mzdy je 2500 eur. Uchádzači musia splniť viaceré kvalifikačné predpoklady a požiadavky vrátane bezúhonnosti, vysokoškolského vzdelania, päťročnej odbornej praxe a atribútu dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti.

Foto
Fakultná nemocnica FNsP J. A. Reimana v Prešove / TASR

Záujemca o funkciu šéfa prešovskej nemocnice musí vypracovať projekt stratégie rozvoja organizácie, ktorý by mal byť zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu organizácie, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi.

Rozsah projektu je stanovený na minimálne desať strán. Uchádzači musia do 31. augusta poslať potrebné podklady na adresu služobného úradu rezortu zdravotníctva.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre