Zaujímavosti z histórie Hlavného námestia v Košiciach

KošiceHistoricKE

Po vyše ročnej uzávierke sa Košice môžu popýšiť vynoveným parkom v centrálnej časti Hlavnej ulice. Rekonštrukciou prešla tak spievajúca fontána ako aj zvonkohra a už v prvých dňoch od sprístupnenia navštívilo toto miesto tisíce návštevníkov. Súčasťou parku sú teraz aj zaujímavé panely, ktoré starými fotografiami a trojjazyčným textom približujú históriu tak spievajúcej fontány, ako aj celého tohto priestranstva. V dnešnom článku predstavíme niektoré z našich starých fotografii s textami, ktoré sa týkajú Hlavného námestia.

Foto
Szabadság tér na začiatku 20. storočia / HistoricKE

Dnešná Hlavná ulica – v minulosti označovaná v prameňoch ako „circulus“, „ring“, „theatrum“ či „fórum“ – bola po oboch stranách obostavaná domami mestského patriciátu a ďalšími honosnými budovami. Cez námestie v minulosti pretekal potok nazývaný „čermeľský“. Jeho tok sa južne od tzv. Hornej brány rozdvojoval tak, že stred námestia vytváral ostrov (lat. insula). Stáli tu najvýznamnejšie budovy mesta – pôvodná najstaršia radnica mesta (na mieste dnešného divadla), kupecká hala, škola, mestská veža, kostol sv. Alžbety a kaplnka sv. Michala. Práve na tomto mieste bývalej insuly, sa medzi stavbami divadla a Dómu sv. Alžbety začal koncom 19. storočia realizovať moderný park, ktorý mal slúžiť na rekreáciu miestnych obyvateľov a zároveň byť aj lákadlom pre turistov. Túto časť Hlavnej ulice nazvali ako Szabadság tér (Námestie slobody).

Foto
Prvou fotografiou je pohľadnica datovaná rokom 1909, vydavateľom bol známy košický fotograf Béla Nyulaszi. Na fotografii vidno severnú časť parku „Szabadság tér“ (Námestie slobody) a  Nemzeti szinház (Národné divadlo) / HistoricKE
Foto
Približne rovnakého dáta je aj druhá pohľadnica (odoslaná v r. 1910), ktorá z výšky zachytáva park, divadlo a aj severnú stranu Hlavnej ulice (Fő utca) / HistoricKE
Foto
Novinový článok o plánovanom obelisku a fontáne pred divadlom / Slovenský východ, 18. október 1935
Foto
V roku 1935 bol v parku, v blízkosti divadla, postavený obelisk zo železobetónového monolitu na počesť 17. výročia založenia Československej republiky. Bol vysoký 24 metrov s vysokou železnou tyčou a československou vlajkou. Na podstavci bol erb mesta Košice a nápis „Mesto Košice k 17. výročiu československej samostatnosti 28. X.1935“. Autorom obelisku bol architekt Miloslav Kopřiva. Po Viedenskej arbitráži koncom októbra 1939 obelisk zbúrali na návrh mestského magistrátu na náklady mesta. / HistoricKE
Foto
Zmienka o mestských parkoch Košíc z novín Slovenský východ, 9. august 1936
Foto
Po prinavrátení Košíc Maďarskému kráľovstvu, na základe Viedenskej arbitráže v novembri 1938, bol spomenutý obelisk odstránený. V priebehu roka bol sadovníckym spolkom Košíc vytvorený pred bazénom s vodou maďarský znak so svätoštefanskou korunou a nápisom „Istenért Hazáert“ – „Za Boha, za domov“ / HistoricKE
Foto
Park s nevyužívanou fontánou začiatkom 50. rokov 20. Storočia / HistoricKE
Foto
Fotografia z r. 1956 zachytáva južnú časť parku s Urbanovou vežou a Dómom sv. Alžbety. Fontána bola už obnovená / HistoricKE
Foto
Pohľad z veže Dómu sv. Alžbety na centrum v 80. rokoch / Jiroušek, zbierka HistoricKE

Park prešiel mnohými úpravami. V roku 1985 bol radikálne a moderne rekultivovaný podľa projektu architekta Juraja Kobana. Modernizovala sa aj fontána, ktorá je odvtedy aj „hrajúca“. V rokoch 1976 až 1988 spríjemňovala atmosféru posedenia v parku aj elektronická zvonkohra zo 16 reproduktorov z okien Urbanovej veže. Po deviatich rokoch bol projekt tejto zvonkovej atrakcie oživený skutočnou zvonkohrou. Je to sústava 22 zvonov hmotnosti od 6 kg do 230 kg. Autorom umeleckého diela v podobe „železného stromu“ je akademický sochár Peter Sceranka (1955-1999) a bolo zhotovené v známej zvonolejárskej firme Dytrychovcov v Brodku u Přerova. Tento komplex bol daný do prevádzky prispením sponzora v máji 1997. 

Foto
Pohľad z veže Dómu sv. Alžbety na centrum, máj 2024 / HistoricKE

Komentáre