Zdravotné sestry by mali za svoju prácu cítiť viac vďaky

SlovenskoSpravodajstvo

Verejnosť môže poďakovať sestrám a zdravotnému personálu.

POĎAKUJ SESTRE je piaty ročník projektu, prostredníctvom ktorého môžu občania poďakovať zdravotným sestrám, ale i ďalšiemu zdravotníckemu personálu v nemocniciach a iných zariadeniach. Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo zdravotníctva SR, inštitucionálnymi partnermi projektu sú Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Žilinský samosprávny kraj.

„Projekt spája dve roviny. Podporuje vyjadrenie vďaky sestrám zo strany pacientov a vzdeláva sestry o právnych témach týkajúcich sa ich povolania a práv pacienta. Právne vzdelaný zdravotnícky pracovník dokáže obmedziť riziká a škody a vytvoriť pre pacienta bezpečné prostredie. Ľudský prístup vyvoláva v pacientovi vďačnosť za jej starostlivosť. Sestra, ktorá má pozitívnu spätnú väzbu od pacienta sa stále viac identifikuje so svojím povolaním a je ochotná v ňom ďalej rásť,“ hovorí Pavol Boka, projektový manažér Komory pre medicínske právo – MEDIUS.

Na Slovensku je mnoho sestier a lekárov oddaných svojmu povolaniu a je potrebné im poďakovať nielen medzi ľuďmi v čakárni alebo v ambulancii. „Chceme, aby slová vďaky ostali zachytené na webe aj pre ostatných pacientov. Projekt POĎAKUJ SESTRE umožňuje pacientom napísať svoje poďakovanie na ďakovný lístok v partnerskej nemocnici i vypísaním ďakovného formuláru na webe. Samotní pacienti tak stimulujú personál, čo sa im vracia v podobe toho, že personál robí svoju prácu ochotnejšie a zmysluplnejšie, keďže je takýmto spôsobom motivovaný,“ vysvetľuje Boka.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

POĎAKUJ SESTRE prináša sestrám vzdelávanie na právno-etické témy vyplývajúce z ich profesného života. Prerozpráva ‚suché‘ právnické poučky do zrozumiteľných kazuistík a dáva vysvetlenia ako postupovať. Navyše s kreditmi od Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

„Zdravotné sestry sa často pri výkone povolania stretávajú s právnymi otázkami, na ktoré však nepoznajú odpoveď. Nevedomosť a nedostatok informácií ich zneisťuje pri výkone ich povolania. Neistá a vyhorená sestra je len krôčik od nevrlého prístupu k pacientovi. Projekt učí sestry správne reagovať vo vypätých situáciách a vracia im ich sebaistotu,“ konštatuje Boka.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

Komentáre