Zdražovanie stavebných materiálov sa dotklo aj samospráv. Môžu požiadať o dofinancovanie eurofondových projektov

SlovenskoSpravodajstvo

Celkovo ide o 585 miliónov eur.

Ministerka investícií Veronika Remišová oznámila, že samosprávy môžu od dnešného dňa podávať žiadosti o dofinancovanie eurofondových projektov, ktoré zdražili kvôli nárastu cien stavebných materiálov. Dofinancovanie projektov reaguje na nepredvídateľnú situáciu, pričom bolo presadené v rámci novely zákona o eurofondoch. Týka sa to nielen veľkých národných projektov, ale aj menších dopytových, ktoré spadajú predovšetkým pod samosprávy. Jedným z programov, z ktorého samosprávy čerpajú, je aj IROP pod ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Remišová tvrdí, že takýmto spôsobom sa im podarilo zachrániť stovky projektov z IROP, konkrétne 625 projektov za 585 miliónov eur. Generálny riaditeľ IROP Albert Németh vysvetlil, že ide o výzvy, ktoré majú najväčší potenciál čerpania, kde boli hodnotiace kolá vyhlásené po 12. marci 2020.

Vicepremiérka skonštatovala, že rast cien stavebných materiálov zasiahol aj projekty škôl, cyklotrás, sociálnych služieb či verejnej zelene. Výpočet zvýšenia cien by mal byť podľa jej slov taký, aby riešil naozaj len skutočné náklady. Zodpovednosť je na samosprávach, aby včas a rýchlo podávali žiadosti o dofinancovanie.

Foto
Remišová a Németh predstavili riešenie nárastu cien stavebných materiálov pre eurofondové projekty samospráv / TASR

Németh povedal, že táto zmena je financovaná dvojakým spôsobom:

„Mobilizujeme nielen dodatočné peniaze, ktoré nám priši z rozpočtu Európskej únie, ale mobilizujeme aj to, čo ešte vzniklo ako úspora po rôznych verejných obstarávaniach,“ uviedol Németh s tým, že z európskych zdrojov je k dispozícii 87 miliónov eur, čo je čiastka, ktorú Európska komisia (EK) preplatila v siedmom a ôsmom účtovnom roku na základe čerpania IROP.

Prijímatelia majú podať žiadosť o povolenie vykonania zmeny a zdôvodnia všetky položky aj nárast, čo potvrdila aj Remišová:

„Samosprávy môžu podávať žiadosti o zmenové konania, kde zdôvodnia nárast cien stavebných materiálov, následne tieto žiadosti budú posúdené a dofinancované.“

Peniaze môžu žiadať do 20 percent rozpočtu hlavných aktivít, a to na rast cien stavebných materiálov a surovín, pričom ide o jednotlivé položky, ktoré zverejnil Štatistický úrad.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre