Zemplínske samosprávy plánujú viaceré investičné akcie

VýchodSpravodajstvo

Cesty, chodníky či budovy sa dočkajú rekonštrukcie.

Okresné mestá na Zemplíne chcú tento rok zrealizovať niekoľko investičných akcií. Trebišov plánuje renováciu úsekov poškodených ciest a chodníkov, mesto tiež prisľúbilo aktívne reagovať na výzvy vo veci výstavby sietí a budov v rómskej osade.

„Počítame s výstavbou kompostárne, na ktorú má už mesto schválený viac ako trojmiliónový nenávratný finančný príspevok, realizovať budeme výstavbu kruhových objazdov na svetelnej križovatke na ulici Československej armády a takisto aj na križovatke ulíc Nemocničná, Vrátna, SNP, zároveň pokračujeme vo výstavbe nájomných bytov,“ povedala hovorkyňa mesta Trebišov Martina Mištaničová.

Samospráva chce vyriešiť aj havarijné situácie na troch základných školách (ZŠ), dobudovať nový pavilón na ZŠ na ulici Ivana Krasku či vytvoriť nové predškolské zariadenie. Stavebné práce sú naplánované aj v súvislosti s komunitným centrom na Záhradnej ulici.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Michalovce budú tento rok hospodáriť s rozpočtom približne 46 miliónov eur. Mesto získalo z Európskeho sociálneho fondu nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 500-tisíc eur na podporu opatrovateľskej služby. Financie sú vyčlenené na tento a budúci rok, pričom cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života Michalovčanom odkázaným na pomoc v ich prirodzenom domácom prostredí. Mária Stričková z michalovskej radnice pre Rádio Košice uviedla, že v pláne je aj oprava ciest a chodníkov či výstavba detských ihrísk:

„V priebehu minulého roka mesto začalo s rekonštrukciu historického parku Kerta, ktorá bude pokračovať aj v tomto roku a nadviaže na ňu komplexná rekonštrukcia Kostolného námestia. Podobne v minulom roku začala rekonštrukcia mestskej plavárne, ktorej podstatná časť by sa mala zrealizovať v tomto roku a ukončená by mala byť až v roku budúcom. Ďalšími investičnými aktivitami budú oprava Stráňanského mosta, ďalšie rekonštrukcie tepelného hospodárstva a zavedenie nového systému práce v odpadovom hospodárstve.“

Humenné vlani začalo s rekonštrukciou štadióna Pri mlyne, no už v tomto roku by sa mal futbalový areál zmeniť na ľahkoatletický štadión s rôznymi bežeckými dráhami, so sektormi pre technické atletické disciplíny a práce pokračujú aj na revitalizácii Sídliska Pod Sokolejom.

„Do plánu investičných akcií mesta Humenné na rok 2022 patrí napríklad dokončenie výstavby mestského ľahkoatletického areálu pri ZŠ Hrnčiarska, výstavba hokejbalového ihriska pri ZŠ Laborecká, vybudovanie nového premostenia rieky Laborec pre peších a cyklistov, tiež nová miestna komunikácia k ZŠ v lokalite Podskalka, rekonštrukcia mostného objektu pri ZŠ Kudlovská a tiež renovácia spevnených plôch – náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na uliciach Laborecká, Mierová, Sokolovská a Duchnovičova,“ uviedol Marián Škuba z Mestského úradu v Humennom, ktorý dodal, že investície poputujú aj do školstva, konkrétne na úpravy odborných učební na štyroch ZŠ.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre