Žiaci dnes dostávajú polročné vysvedčenie

SlovenskoZaujímavosti

Prvé hodnotenie dostane aj približne 64-tisíc prvákov základných škôl.

Viac ako 500-tisíc žiakov základných škôl si dnes prevezme polročné hodnotenie. Za prvý polrok školského roka ho dostane aj vyše 200-tisíc žiakov stredných škôl. Prvé vysvedčenie dostane aj približne 64-tisíc prvákov základných škôl.

„Výpisy polročných hodnotení nie sú verejnou listinou. Na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia však škola môže vydať žiakom aj polročné vysvedčenie,“ uviedol odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Foto
Po prevzatí výpisov žiaci pokračujú v školskom vyučovaní / TASR

Žiaci sú z predmetov hodnotení počas polroka priebežne a v polročnom výpise je uvedené ich súhrnné hodnotenie. Do piateho ročníka základnej školy môže byt vo forme klasifikácie, slovného hodnotenia alebo ich kombinácia. V ďalších ročníkoch sú žiaci hodnotení iba známkou, klasifikačný stupeň môže byť doplnený aj slovným hodnotením. Jeho súčasťou je tiež informácia, či žiak vo vyučovacom predmete splnil požiadavky na postup do ďalšieho ročníka.

Pre žiakov stredných škôl ide o formu klasifikácie alebo tiež o kombináciu. Typ hodnotenia pre každý vyučovací predmet uvádza škola vo svojom vzdelávacom programe. Výpis z polročného hodnotenia dnes dostane aj vyše 23-tisíc žiakov stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK). Oproti minulému školskému roku je to menej o približne 100 študentov.

„Verím, že polročné hodnotenie nebude pre žiakov strašiakom, ale bude mať skôr motivačný účinok. Do júna majú mladí východniari čas zabrať v predmetoch, ktoré im nie sú po chuti a tiež pustiť sa do nových projektov, mimoškolskej činnosti či dobrovoľníctva. V mladých ľuďoch v Košickom kraji je veľký potenciál, čo dokazujú nielen na súťažiach doma, ale aj ta tých so svetovou konkurenciou,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Školy si môžu tiež vybrať, či vydajú hodnotenie elektronicky alebo v papierovej forme. Po prevzatí výpisov žiaci pokračujú v školskom vyučovaní bez polročných prázdnin.

 

Zdroj: TASR

Komentáre