Žiaci v Kežmarku majú záujmové hodiny v prírode

VýchodSpravodajstvo

Projekt sa teší veľkej obľube.

Základná škola Dr. Daniela Fischera v Kežmarku je už siedmy rok zapojená do programu Zelená škola. V predchádzajúcom období mali rozpracovali témy Voda a Odpad a posledné dva roky sa venujú téme Zeleň a ochrana prírody. Barbora Sosková z mestského úradu uviedla, že sa projekt teší veľkej obľube aj medzi žiakmi:

„Hlavným cieľom  bolo zvýšiť množstvo odučených hodín vonku na desať percent z celkového počtu hodín, a to vytvorením nových výučbových plôch v školskej záhrade - ako je napríklad geopark či náučný chodník drevín v areáli školy. Sme presvedčení, že o problematike životného prostredia sa nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Preto v meste okrem iného realizujeme praktické a vzdelávacie aktivity, ktoré majú priamy pozitívny dopad nielen na životné prostredie, ale aj na život našich detí.“

Foto
Žiaci sa učia v prírode / Pixabay

Súčasťou Zelenej školy sú žiaci, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci.

„Program Zelenej školy obsahuje sedem prioritných tém, ktoré škola plánuje postupne naplniť v dvojročných cykloch. Pro-environmentálna  výučba, čo je jeden zo siedmich krokov metodiky Zelenej školy, zahŕňa prepojenie programu Zelenej školy priamo do vyučovacích predmetov. Násobilku aj podstatné mená sa dajú precvičovať v školskej záhrade s využitím zložiek živej i neživej prírody, prírodu spoznávajú priamo v areáli školy a s využitím moderných technológií, dodala Sosková.

Sosková doplnila, že rozvrh k tomuto projektu nie je špeciálne prispôsobený.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre